Osvetljenje

Nezavisno od korišćenja svetala, osvetljenje u domaćinstvu pokriva oko 12% ukupnih godišnjih troškova. Međutim, možete redukovati ovaj postotak ukoliko se potrudite da uštedite koliko god možete.

  • Ugasite svetla u sobama koje ne koristite.
  • Ugasite aparate kao što su televizor i kompjuter u potpunosti, dakle nemojte ih ostavljati u „sleep mode“.
  • Uvek, tokom dana, pustite da sunčeva svetlost prodire kroz prozore kuće ili kancelarije, prirodno svetlo tokom dana smanjuje nepotrebne troškove električne energije.
  • Čistite sijalice kod kuće i to isto tražite u vašim kancelarijama, njihova snaga opada ukoliko su prekrivene prašinom ili drugim nečistoćama.
  • Ukoliko imate mogućnosti, postavite senzore koji automatski gase svetla kada vam nisu potrebna. To omogućava uštedu kada izađete iz vaših kancelarija ili kuća.
  • U spoljnjem prostoru, ukoliko nije neophodno, nemojte ostavljati mnogo svetala upaljeno.
  • Ukoliko koristite mnogo svetala, onda se usmerite na korišćenje fluorescentnih svetala, hladnih (neon).
  • Zamenite žarulje, tople (uobičajene) sijalice sa fluorescentnim, hladnim (neon) sijalicama.
  • Fluorescentna (neon) sijalice koriste 75% manje električne energije i traju 10 puta duže od uobičajenih sijalica sa žarnom niti, dakle mnogo su ekonomičnije.