Ndriçimi

Varësisht nga përdorimi i dritave, ndriçimi në amvisëri mbulon rreth 12% të shpenzimeve të përgjithshme vjetore. Mirëpo, ne mund ta ulim këtë përqindje nëse mundohemi të kursejmë energji sado pak që mundemi.

  • Fikni dritat në dhomat që nuk i shfrytëzoni.
  • Fikni pajisjet, si televizori dhe kompjuteri tërësisht, pra mos i leni ato në ‘sleep mode’ (gjendje gjumi).
  • Gjithmonë gjatë ditës, lëreni dritën e diellit të reflektojë përmes dritareve të shtëpisë apo zyrave. Drita natyrale gjatë ditës ulë shpenzimet e panevojshme të energjisë elektrike.
  • Pastroni poçet në shtëpi, dhe bëni të njëjtën gjë edhe në zyrën tuaj, fuqia e tyre bie nëse ata janë të mbuluar nga pluhurat apo papastërti të tjera.
  • Nëse keni mundësi vendosni censorë që fikin dritat në mënyrë automatike atëherë kur nuk ju duhen. Një gjë e tillë mundëson kursimin e energjisë kur ju dilni nga zyrat apo shtëpitë tuaja.
  • Në hapësirën e jashtme nëse nuk është e domosdoshme, mos lini shumë drita të ndezura.
  • Nëse përdorni më shumë drita, atëherë orientohuni në shfrytëzimin e dritave fluoreshente, të ftohta (të neonit).
  • Zëvendësoni dritat inkandeshente, të ngrohta, (poçet elektrikë të zakonshëm) me dritat fluoreshente, të ftohta (të neonit).
  • Dritat fluoreshente (të neonit) shfrytëzojnë 75% më pak energji elektrike dhe qëndrojnë 10 herë më shumë se dritat e zakonshme inkandeshente, pra janë shumë më ekonomike.