DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 21/01-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Ndërprerës me karroc TSN Metal Clad Cubicle
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 28.01.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 19.02.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 12.02.2020
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 21/01-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Ndërprerës me karroc TSN Metal Clad Cubicle
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 19.03.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës