DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 09/01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Kabëll
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 22.01.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 27.01.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 26.01.2020 14:00
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 09/01
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Kabëll
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 13.03.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com