DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 297/12-2019
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Ruter Cisco
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-FURNIZIM
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 26.12.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 31.12.2019 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00