DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 176/07-2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 10.08.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 16.08.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 13.08.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 13.08.2021
Tërheqja e Tenderit: 13.08.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 176/07-2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Licensë vjetore për Adobe Creative All Apps
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 19.08.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës