DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 166/07 - 2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Mobile HHU
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 29.07.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 09.08.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 04.08.2021
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 03.08.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 166/07 - 2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Mobile HHU
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 16.09.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës