DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 165-1/07 -2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me kafe për expresso
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I CMIMIT
Data e njoftimit: 26.07.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 02.08.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 29.08.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 28.07.2021
Tërheqja e Tenderit: 29.08.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 165-1/07 -2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me kafe për expresso
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I CMIMIT
Data e njoftimit: 27.08.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë