DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 284/12 - 2019
Emërtimi i tenderit: Building Web Site for KEDS
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 2- SHËRBIM
Lloji i procedurës: KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 09.12.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 16.12.2019 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës