DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 242/12-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave)
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 31.12.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 20.01.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 15.01.2021
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 14.01.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 242/12-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave)
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURE E HAPUR
Data e njoftimit: 22.01.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë

 

Njoftim për dhënie të kontratës