DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 206/10-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me vetura dhe makineri te rende
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRATË
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 17.11.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:

27.11.2020 14:00

Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 20.11.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 20.11.2020
Tërheqja e Tenderit: 20.11.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës