DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 214/11-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim dhe montim me dritare alumini
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRATË
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: Kuotim i çmimit
Data e njoftimit: 16.11.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:

23.11.2020 14:00

Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës