DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 204/10-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me profile metalike dhe material të mirëmbajtjes
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDUR E HAPUR
Data e njoftimit: 22.10.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 11.11.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës