DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 185/09-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me rafte për depo
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: KUOTIMI I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 16.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 21.09.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 18.09.2020
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 18.09.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës