DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 184/09-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me rroba dhe këpucë për punë
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 08.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 18.09.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 17.09.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 14.09.2020
Tërheqja e Tenderit: 16.09.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 184/09-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me rroba dhe këpucë për punë
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 12.01.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë