DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 145/07 -2020
Emërtimi i tenderit: Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRATË
Lloji i kontratës: 2 - Shërbim
Lloji i procedurës: E HAPUR
Data e njoftimit: 07.09.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 28.09.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 22.09.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 14.09.2020
Tërheqja e Tenderit: 21.09.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 145/07 -2020
Emërtimi i tenderit: Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 2 - Shërbim
Lloji i procedurës: E HAPUR
Data e njoftimit: 20.10.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi i njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë