DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 177/08 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me njehsorë me lidhje direkte me PLC – G3 komunikim dhe data koncentrator
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRAT
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 27.08.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 06.10.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 30.09.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 17.09.2020
Tërheqja e Tenderit: 25.09.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 177/08 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me njehsorë me lidhje direkte me PLC – G3 komunikim dhe data koncentrator
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 26.11.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë nga publikimi I njoftimit
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë