DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 178/08 -2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me njehsorë të thjeshtë elektrikë dhe njehsorë me lidhje direkte me GSM/GPRS komunikim
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER PARAKUALIFIKIM
Lloji i kontratës: 1 - FURNIZIM
Lloji i procedurës: PROCEDURE KONKURUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 27.08.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 02.11.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 30.10.2020
Ankesat te dorezohen deri me: 05.09.2020
Tërheqja e Tenderit: 29.10.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës