TENDERET E PUBLIKUARA
NR. I PROKURIMIT EMËRTIMI I TENDERIT NJOFTIM STATUSI RITENDERIM  
203/10-2020 Furnizim me L3 Switches Për Kontratë I hapur
202/10-2020 Furnizim me Router, Switches dhe IP Phone Për Kontratë I hapur
205/10-2020 Shfrytëzimi afatgjatë i automjeteve me qira Për Parakualifikim I hapur
199/10-2020 Sigurimi i veturave të KEDS - Sigurim Kasko Për Parakualifikim I hapur
201/10-2020 Furnizim me rrjeta dhe kuti metalike te zinkuara Për Kontratë I hapur
14/10 KESCO - 2020 Furnizim me materia dezinfektues dhe Maska Për Kontratë I mbyllur
198/10-2020 Furnizim me materia dezinfektues dhe Maska Për Kontratë I mbyllur
200/10-2020 Shërbime pastrimi dhe furnizim me material higjienik Për Parakualifikim I hapur
195/10-2020 Kontrolli teknik i automjeteve Për Kontratë I hapur
193/10-2020 Furnizim me Transformator 6/0.4 [kV] Për Kontratë I hapur
196/10-2020 Furnizim me bateri dhe power supply per IBM StoreWiz Për Kontratë I mbyllur
191/09-2020 Furnizim me Rimorkio me një aks (për bartjen e shtyllave) Për Kontratë I anuluar
185/09-2020 Furnizim me rafte për depo Për Kontratë I anuluar
189/09-2020 Furnizim me Laptopë Për Kontratë I mbyllur
188/09-2020 Furnizim me çantë për paisjen e leximit dhe shkyçjeve/rikyçjeve Për Kontratë I hapur
185/09-2020 Furnizim me rafte për depo Për Kontratë I mbyllur
123/05-2020 REV01 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
184/09-2020 Furnizim me rroba dhe këpucë për punë Për Parakualifikim I hapur
180/08 -2020 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
183/09-2020 Ndërtimi i objektit për Nëndistrikt, Laborator dhe Depo Për Parakualifikim I hapur
145/07 -2020 Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion Për Kontratë I mbyllur
121/05 -2020 Furnizim dhe instalim i panelëve shperndares të energjisë elktrike Për Kontratë I hapur
182/09 -2020 Furnizim me dryna me mbishkrim KEDS Për Kontratë I mbyllur
181/08 -2020 Furnizim me module RJ-45 dhe patch cable Për Kontratë I mbyllur
179/08 -2020 Furnizim me lidhëse kabllovike (70-150) mm2 dhe (95-300)mm2 Për Kontratë I mbyllur
177/08 -2020 Furnizim me njehsorë me lidhje direkte me PLC – G3 komunikim dhe data koncentrator Për Kontratë I hapur
178/08 -2020 Furnizim me njehsorë të thjeshtë elektrikë dhe njehsorë me lidhje direkte me GSM/GPRS komunikim Për Parakualifikim I hapur
176/08 -2020 Furnizim me vegla dhe paisje të sigurisë në punë Për Kontratë I hapur
154/07 -2020 Furnizim dhe riparim të gomave Për Kontratë I mbyllur
175/08 -2020 Furnizim me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
173/08 -2020 Furnizim me material elektrik Për Parakualifikim I hapur
170/08 -2020 Furnizim me konzolla të rrafshëta metalike Për Kontratë I mbyllur
172/08 -2020 Furnizim me shtrënguese rrymore izoluese (fidos) dhe kleme unimax Për Kontratë I mbyllur
171/08 -2020 Furnizim me LTO Shirit Për Kontratë I mbyllur
168/08 -2020 Furnizim me papuqe fundore, mbajtëse e kabllos dhe kleme mbajtëse Për Kontratë I mbyllur
167/08 -2020 Furnizim me Lidhëse kabllovike Për Kontratë I mbyllur
163/08 -2020 Furnizim me Hard Disk dhe Power Supply Për Kontratë I mbyllur
162/08 -2020 Furnizim me Bateri dhe Karikues (mbushës) për Laptop Për Kontratë I mbyllur
161/08 -2020 Furnizim me isolator të silikonit PSI 24kV Për Kontratë I mbyllur
143/06 -2020 Furnizim me Kleme Rendore REV01 Për Kontratë I mbyllur
89/03-2020 Rev01 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I hapur
157/07 -2020 Furnizim me Laptop Për Kontratë I mbyllur
158/07 -2020 Furnizim dhe instalimi i paisjeve per video konferencë Për Kontratë I mbyllur
154/07 -2020 Furnizim dhe riparim të gomave Për Kontratë I anuluar
155/07 -2020 Furnizim me Licensa njëvjeqare nga AutoCAD Për Kontratë I mbyllur
10/07 -2020 Furnizim me telefona mobil Për Kontratë I mbyllur
97/04 -2020 Furnizim me Bateri të dorës me mbushës Për Kontratë I mbyllur
123/05 -2020 Riparimi i transformatorëve shpërndarës 10(20)/0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
146/07 -2020 Furnizim me shtrënguese rrymore Al-Al Fidos Për Kontratë I mbyllur
105/04 -2020 Furnizim me paisje të mirëmbajtjes Për Kontratë I mbyllur
147/07 -2020 Menaxhimi i paisjeve celulare - për 1000 paisje Për Kontratë I mbyllur
144/07 -2020 Furnizim me Bobinë Hapëse/Mbyllëse për ndërprerësa ABB Për Kontratë I mbyllur
143/06 -2020 Furnizim me Kleme Rendore Për Kontratë I mbyllur
142/06 -2020 Furnizim me Profile Metalike Për Kontratë I mbyllur
137/06 -2020 Furnizim me M3 HHU LCD Displays Për Kontratë I mbyllur
89/03-2020 Rev01 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I mbyllur
140/06 -2020 Furnizim me kapak metalik për puseta Për Kontratë I mbyllur
137/06 -2020 Furnizim me M3 HHU LCD Displays Për Kontratë I mbyllur
136/06 -2020 Furnizim me NAS Servers me HDD Disks Për Kontratë I mbyllur
138/06 - 2020 “Furnizim me Cisco Routers” Për Kontratë I mbyllur
134/06 - 2020 “Furnizim me Kompjuter” Për Kontratë I mbyllur
132/06 - 2020 Furnizim me mjete për punë – Set gidore, set imbusa dhe tërforë për tërheqjen e përçuesit Për Kontratë I mbyllur
131/06 - 2020 Transporti i transformatorëve Për Kontratë I mbyllur
103/04 - 2020 Furnizim me mjete për punë – sharrë motorike dhe sharrë dore për prerjen e drurit&metalit Për Kontratë I mbyllur
130/06 - 2020 Furnizim me GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
126/06 - 2020 Furnizim me printer termik mobil dhe skaner Për Kontratë I mbyllur
127/06 - 2020 Furnizim me paisje për punë (aku bateri, brusalicë, kabëll rrole, amper dana etj) Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues-Ritender Për Kontratë I mbyllur
93/03 -2020 Furnizim me plomba për njehsor elektrik Për Kontratë

I mbyllur

93/03 -2020 Furnizim me plomba për njehsor elektrik Për Kontratë I mbyllur
70/03 -2020 Furnizim me material për kutiat e ndihmës së parë - Ritenderim Për Kontratë I mbyllur
30/01 -2020 Furnizim me silica gel - Ritenderim Për Kontratë I mbyllur
89/03 - 2020 Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave Renault të KEDS Për Parakualifikim I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues-Ritender Për Kontratë I mbyllur
84/03 -2020 Furnizim me Dron termo kamera Për Kontratë I mbyllur
78/03 -2020 Furnizim me material elektrik (papuqe fundore) Për Kontratë I mbyllur
79/03-2020 Furnizim me kleme Unimax Për Kontratë I mbyllur
14/01 -2020 Furnizim me Izolator të tensionit të mesëm Për Kontratë

I mbyllur

76/03 -2020 Furnizim me material elektrik (lidhëse për kabllo ) Për Kontratë I mbyllur
77/03 -2020 Furnizim me material elektrik (papuqe ) Për Kontratë I mbyllur
59/02 -2020 Furnizim me gypa PE të brinzuar Φ 200 mm SN 4 Për Kontratë I mbyllur
305/12-2019 Furnizim me Karrika Për Kontratë I mbyllur
55/02-2020 Furnizim me Konteiner Zyre Për Kontratë I mbyllur
83/03 -2020 Servisimi dhe riparimi I aparateve kundërzjarrit Për Kontratë I mbyllur
81/03 -2020 Furnizim me siguresa shkrirëse të TM Për Kontratë I mbyllur
70/03 -2020 Furnizim me material për kutiat e ndihmës së parë Për Kontratë I mbyllur
75/03 -2020 Furnizim me ndërprerësa të tensionit të ulët 0.4 kV Për Kontratë I mbyllur
74/03 -2020 Furnizim me koka dhe vazhduese të kabllit të TM Për Kontratë I mbyllur
69/03 - 2020 Furnizim me vegla dhe paisje pune (dorëza, dana, skalper, kaçavida) Për Kontratë I mbyllur
67/03 - 2020 Furnizim me kabëll TU XOO-A, 4x16 mm² Për Kontratë I mbyllur
66/02 - 2020 Furnizim me paisje për automjete Për Kontratë I mbyllur
54/02 - 2020 Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë Për Kontratë I mbyllur
65/02 - 2020 Furnizim me bateri rimbushëse Për Kontratë I Anuluar
64/02 - 2020 Furnizim me instrumente per matjen e rrymes, tensionit dhe tokzimit Për Kontratë I mbyllur
63/02 - 2020 Riparim i kerrit matës për testimin e kabllove Për Kontratë I mbyllur
62/02 - 2020 Furnizim me izolator VHD 24kV Për Kontratë I mbyllur
05/01 - 2020 Furnizim me Ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
58/02-2020 Furnizim me material elektrik (papuqe,lidhese dhe kabllo) Për Kontratë I mbyllur
57/02-2020 Furnizim me gypa të betonit Për Kontratë I mbyllur
55/02-2020 Furnizim me Konteiner Zyre Për Kontratë I anuluar
53/02-2020 Furnizim me Aparat fotografik Për Kontratë I mbyllur
02/02-2020 Furnizim me telefona mobil Për Kontratë I mbyllur
54/02 - 2020 Ndërtimi i bazamentit për vendosjen e tendës - Depo Fushë Kosovë Për Kontratë I mbyllur
51/02 - 2020 Furnizim me kamera të sigurimit Për Kontratë I mbyllur
52/02 - 2020 Furnizim me qese për mbështjelljen e njehsorëve Për Kontratë I mbyllur
28/01 - 2020 Furnizim me kanal plastik, kanal metal dhe kabëll Për Kontratë I mbyllur
27/01 - 2020 Furnizim me pajisje dhe aparate elektrike Për Kontratë I mbyllur
37/01 - 2020 Furnizimi dhe montimi i dritareve dhe dyerve të aluminit Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues Për Kontratë I Anuluar
35/01-2020 Furnizim me Sensor të alarmit dhe të lëvizjes Për Kontratë I mbyllur
34/01-2020 Furnizim me kabllo të fibrit optikë Për Kontratë I mbyllur
259/10 Furnizim me zinxhirë të njëfishtë dhe dyfishtë tërheqës të izolatorit Për Kontratë I mbyllur
33/01 - 2020 Shkarkues të Mbitensionit Për Kontratë I mbyllur
39/01 - 2020 Furnizim me Transformator Rrymor dhe të Tensionit Për Kontratë I Anuluar
36/01 - 2020 Renovimi i katit I dhe VI - KEDS HQ Prishtinë Për Kontratë I mbyllur
31/01 - 2020 Furnizim me Pucvall Për Kontratë I mbyllur
37/01 - 2020 Furnizimi dhe montimi i dritareve dhe dyerve të aluminit Për Kontratë I mbyllur
29/01 - 2020 Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues Për Kontratë I mbyllur
32/01 - 2020 Furnizim me ndërprerës të tensionit të mesëm 20 dhe 35 kV Për Kontratë I mbyllur
27/01 - 2020 Furnizim me pajisje dhe aparate elektrike Për Kontratë I mbyllur
26/01 - 2020 Furnizim me siguresa shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
05/01 - 2020 Furnizim me Ujë të pijshëm Për Kontratë I mbyllur
305/12-2019 Furnizim me Karrika Për Kontratë I Anuluar
23/01-2020 Furnizim me Letër A4 Për Kontratë I mbyllur
21/01-2020 Furnizim me Motora për Ndërprerësa Për Kontratë I anuluar
20/01-2020 Furnizim me Zbarra Për Kontratë I mbyllur
19/01-2020 Furnizim me Motora për Ndërprerësa Për Kontratë I mbyllur
18/01-2020 Furnizim me Bobinë Hapëse/Mbyllëse për ndërprerësa Për Kontratë I mbyllur
17/01-2020 Furnizim me Transformator Rrymor Toroidal Për Kontratë I mbyllur
08/01-2020 Furnizim me konektorë të ndërprerësit Për Kontratë I mbyllur
25/01 -2020 Shërbim për DATA CENTER Për Kontratë I anuluar
15/01 -2020 Furnizim me Siguresa automatike dhe material për sinjalizim Për Kontratë I mbyllur
14/01 -2020 Furnizim me Izolator të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
13/01 -2020 Furnizim me Ridrejtues dhe bateri Për Kontratë I mbyllur
12/01 -2020 Furnizim me vaj për transformator Për Kontratë I mbyllur
11/01 -2020 Furnizim me ndërprerës të tensionit të mesëm Për Kontratë I mbyllur
06/01 -2020 Furnizim me Material të imët elektrik Për Kontratë I mbyllur
09/01-2020 Furnizim me Kabëll Për Kontratë I mbyllur
03/01-2020 Material elektrik ( gypa neoni) Për Kontratë I mbyllur
02/01-2020 Furnizim me Time Attendance Për Kontratë I Anuluar
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
301/12 -2019 Renovimi i tualeteve në ndërtesën - KEDS HQ Prishtinë Për Kontratë I mbyllur
303/12 -2019 Furnizim me Video Projektor, TV dhe material percjelles Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
304/12 -2019 Insulator N95 and Cross Arm Për Kontratë I mbyllur
306/12 -2019 Transportimi I Transformatorëve Brenda Deposë në Fushë Kosovë” Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
303/12 -2019 Furnizim me Video Projektor, TV dhe material percjelles Për Kontratë I mbyllur
296/12 -2019 Furnizim me Foto Aparate Për Kontratë I mbyllur
299/12 -2019 Pajisje sigurie Për Kontratë I mbyllur
298/12 -2019 Supply with Time Attendance / Access Control Terminals Për Kontratë I mbyllur
301/12 -2019 Renovimi i tualeteve në ndërtesën - KEDS HQ Prishtinë Për Parakualifikim I Anuluar
289/12 -2019 GSM Gateway - Yeastar Neogate TG800 GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
290/12 -2019 PhonEX - SUP - 12 (Maintenance and Technical Support) Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Rev:01 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
285/12 – 2019 Rev01 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
292/12-2019 Material të ndryshëm Për Kontratë I mbyllur
293/12-2019 Material Ndërtimor Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
300/12 – 2019 Rent a Car Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
299/12 -2019 Pajisje sigurie Për Kontratë I mbyllur
281/11 -2019 McAfee Endpoint Protection-Antivirus Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Rev:01 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
285/12 – 2019 Rev01 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
297/12 -2019 Furnizim me Ruter Cisco Për Kontratë I mbyllur
292/12-2019 Different material Për Kontratë I mbyllur
293/12-2019 Material Ndërtimor Për Kontratë I mbyllur
294/12-2019 Furnizim me profile metalike Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
290/12 -2019 PhonEX - SUP - 12 (Maintenance and Technical Support) Për Kontratë I mbyllur
285/12 -2019 Building Web Site for KESCO Për Kontratë I mbyllur
284/12 -2019 Building Web Site for KEDS Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
289/12 -2019 GSM Gateway - Yeastar Neogate TG800 GSM Gateway Për Kontratë I mbyllur
287/12-2019 Karrika Statike Për Kontratë I mbyllur
288/12 -2019 New HR Software Për Kontratë I mbyllur
285/12 - 2019 Supply with License McAfee Websecurity Për Kontratë I mbyllur
286/12 -2019 Furnizim me Lansweeper Licence Për Kontratë I mbyllur
280/11 -2019 Furnizim me Invertar për zyre Për Kontratë I mbyllur
282/11 -2019 Furnizim me Laptopë SAMSUNG Për Kontratë I mbyllur
276/11 -2019 Furnizim me Laptopë ASUS Për Kontratë I mbyllur
281/11 -2019 McAfee Endpoint Protection-Antivirus Për Kontratë I mbyllur
285/12 -2019 Building Web Site for KESCO Për Kontratë I mbyllur
284/12 -2019 Building Web Site for KEDS Për Kontratë I mbyllur
283/12 -2019 Solar Winds product Për Kontratë I mbyllur
251/10 -2019 Riparimi dhe Mirëmbajtja e Makinerisë së Rëndë Për Kontratë I mbyllur
272/11 - 2019 M3 Batteries Për Kontratë I mbyllur
266/11 -2019 Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
270/11 -2019 Kabllo Për Kontratë I mbyllur
266/11 -2019 Siguresa Shkrirëse Për Kontratë I mbyllur
262/10 -2019 Tape LTO - 5 Për Kontratë I mbyllur
261/10 -2019 Peshore Për Kontratë I mbyllur
260/10 -2019 Kleme dhe Shtrenguese Për Kontratë I mbyllur
265/11 - 2019 LOT 3 Riparimi i kulmit në Objektin e Drejtorisë_MITROVICË Për Kontratë I mbyllur
264/11 - 2019 LOT 2 Riparimi i kulmit Objekti NS XERXA 35/10 kV Për Kontratë I mbyllur
263/11 - 2019 LOT 1 Riparimi i kulmit në Objektin e Sherbimit Teknik_FUSHË KOSOVË Për Kontratë I mbyllur
261/10 -2019 Peshore Për Kontratë I mbyllur
260/10 -2019 Kleme dhe Shtrenguese Për Kontratë I mbyllur
258/10 -2019 Kapak pusete Për Kontratë I anuluar
257/10 -2019 Furnizim me llaptopë Për Kontratë I mbyllur
187/07 -2019 Shërbime të Shpedicionit Për Kontratë I mbyllur
251/10 -2019 Riparimi dhe Mirëmbajtja e Makinerisë së Rëndë - Parakualifikim Për Parakualifikim I mbyllur
Keds Call Center
Shërbime online
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë