Prouzrokovani požari od nemarnosti neodgovornih osoba i visokih temperatura koje vladaju u zemlji, osim što ugrožavaju stanovništvo, ujedno i ugrožavaju i snabdevanje električnom energijom.

 

Zabrinjavajuće je stalno povećanje slučajeva gde su velike površine šuma i ravnica pogodjene od požara i kao posledica naši potrošači ostaju satima bez snabdevanja električnom energijom.

Od ovih požara, imovini KEDS-a se nanosi znatna materijana šteta.

Zbog nepristupačnog terena za tešku mašineriju, naše ekipe su primorane da prenos materijala i ostale opreme vrše prodirajući pešice, što posao čini prilično izazovnim. Ovo utiče i na vreme trajanja radova.

Tako, KEDS apeluje kod gradjana da budu oprezni i da ne pale vatre koje ugrožavaju snabdevanje potrošača energijom.