KEDS vrši sve pripreme na terenu za zimsku sezonu, tako što je u svako vreme u službi svih potrošača na Kosovu. Pošto smo blizu padu temperatura, kompanija je povećala tempo investicija i u selima Ošljane, Pantina, Štitarica, Dubovac, Bečić, Galjice i Akrashtica u Opštini Vučitrna.

Ova investicija koja je planirana da se završi u mesecu oktobru, vrši se na dalekovodu 10 kV železničke stanice, koja će biti na udaljenosti od 5.5 km, I služiće za oko tri hiljade stanovnika ovih sela.

Ekipe KEDS-a  na početku su počeli sa uklanjanjem starih stubova koji su bili postavljeni u poljskim zonama, da bi ih zamenili sa betonskim stubovima u blizini puta. Sve ovo u povećanju bezbednosti za stabilno I kvaliteno snabdevanje, ali čineći lakšim intervenisanje naših ekipa u slučaju kvara, pošto se u poljskim područjima često nisu bile pristupačne za tešku mašineriju, i ekipe KEDS-a su bile obavezne da sav posao obave fizički.

Podsećamo da je selo Ošljane je prvo elektrifikovano u Opštini Vučitrn, dok sada se investira u dalekovodu srednjeg napona dajući još bolji izgled ovom selu.