KEDS realizuje jednu od navažnijih investicija u mreži, modernizaciju i digitalizaciju sedam podstanica kojima upravlja. Preko ove investicije više od 100 hiljada potrošača imaće veću sigurnost u snabdevanju električnom energijom, veći kvalitet i stabilnost usluga, kao i povećanje energetskih kapaciteta.

 

U ovim podstanicama se postavljaju najsavremenije opreme, ugradjuje se oprema najnovije tehnologije. Trenutno ova ulaganja se realizuju u podstanicama koje obuhvataju: Prištinu, Uroševac, Obilić, Mališevo, Prizren, Štimlje i Gnjilane. Nakon završetka ovih, KEDS će nastaviti sa modernizacijom i ostalih podstanica, do njihove potpune finalizacije.  

Direktor Sistema Operiranja u KEDS, Bujar Jupaj, naglasio je da će milionska ulaganja omogućiti pružanje kvalitetnijih usluga, od kojih će koristi imati hiljade gradjana.

Imajući u vidu da je KEDS nasledio jednu staru mrežu električne energije, preduzete su hitne radnje u investicijama na podstanicama za modernizaciju i digitalizaciju mreže iz jednog razloga, kako bi potrošači imali efikasnije i kvalitetnije usluge električne energije. Takve investicije se dešavaju u nekoliko podstanica, koje dostižu milionske cifre, od kojih direktni korisnici su stotinu-hiljade potrošača, rekao je Jupaj.

Ulaganja u podstanicma su realizovana i ranije, gde je KEDS digitalizovao sve preko sistema  SCADA, omogućavajući daljinsko upravljanje i velike koristi za sve potrošače KEDS-a. Paraleno sa ovim kompanija je pokrenula i program Kosovanet za nadgledanje i upravljanje celokupnom mrežnom infrastrukturom i radnom snagom, preko koje se vidi u realnom vremenu svaki pokret u električnoj mreži.

Takve investicije su ispunjenje misije KEDS-a, koja ima za cilj osvetljenje Kosova sa najmodernijom infrastrukturom, sa najsavremenijom i najefikasnijom tehnologijom.