Glavni izvršni direktor KEDS-a, Alpin Dogan, primio je danas na sastanku predsednika Privredne komore Kosova Berata Rukiqija, sa kojim je razgovarano o trenutnoj situaciji u snabdevanju električnom energijom, sa fokusom na poslovanje.

 

Energetska kriza koja je zahvatila i Balkan, učinila je sigurnost snabdevanja električnom energijom izazovom za institucije koje su deo elektroenergetskog lanca. Stoga, KEDS sprovodi međuinstitucionalne informativne sastanke sa različitim akterima u zemlji, kako bi se pronašlo rešenje za prevazilaženje ove krize. 

Tokom sastanka, izvršni direktor KEDS-a Alpin Dogan rekao je da su na strani KEDS-a urađene neophodne pripreme za zimu, ali da će izazov biti uvoz energije, čija je cena, prema njegovim rečima, dostigla rekordne brojke na međunarodnim tržištima.

“Što se tiče električne mreže, KEDS je kao i uvek izvršio sve potrebne pripreme na terenu. Preduzete su konkretne radnje koje će omogućiti pravilnu distribuciju električne energije do krajnjeg potrošača. Međutim, energetska kriza je svakako pogodila i Kosovo. Cena uvoza energije je višestruko porasla, dok će na snabdevanje tokom zime uticati mnogo faktora. „Upotreba energije za grejanje i kontinuirano povećanje potražnje za energijom, a samim tim i potreba za većim uvozom, biće među glavnim izazovima ove zime“, rekao je Dogan.

U međuvremenu, predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukići izrazio je spremnost za saradnju, kako bi se ova kriza prevazišla što lakše i bez posledica po poslovanje.

“Mi, kao Komora, tokom ovog vremena bićemo u stalnoj koordinaciji i svakodnevnoj komunikaciji sa preduzećima, da ih informišemo o toku snabdevanja električnom energijom, kako bi bili manje pogođeni aktivnostima koje obavljaju“, dodao je Rukići.

Na kraju ovog sastanka, KEDS i Privredna komora Kosova dogovorili su se da nastave dosadašnju komunikaciju i da zajedno sa drugim institucijama koje su deo energetskog lanca razmotre sve predloge i preporuke u cilju uspešnog prevazilaženja krize.