KEDS nastavlja sa daljim napretkom saradnje sa Privrednim Komorama na Kosovu. Izvršni Direktor u KEDS, g.Alpin Dogan, doćekao je na informativnom susretu i Predsednika Privredne Komore Amerike na Kosovu, g Arian Zeka, sa kojim su razgovarali oko trenutnog energetskog stanja u zemlji.

 

Tokom susreta se razgovaralo o potrebi za produbljavanje saradnje preko zajedničkih aktivnosti, pri čemu je naglašena važnost pronalaženja mogućnosti za prevazilaženje energetske krize, posebno kod biznisa, kako bi situacija bila što pristupačnija. U ovom pravcu, medju prvim akcijama koje će se preduzeti narednih dana, je organizovanje okruglog stola sa privrednicima koji će služiti za informisanje i dalju koordinaciju oko energetske situacije.

Rukovodioci KEDS-a i Američke Privredne Komora Kosova, založili su se za zajedničke projekte, koji unapredjuju poslovni svet i energetski sektor na Kosovu.