KEDS nastavlja da bude jedan od uključenih aktera u vodjenju izbornog procesa što se tiče električne energije. Tesna saradnja sa CIK-om, nastavlja da bude na najvišem nivou i na ovim lokalnim izborima koji će se održati ove nedelje.

Kompanija je preduzela sve potrebne mere, angažujući preko hiljadu radnika u svim glasačkim centrima na celoj teritoriji Kosova, još od vremena kada budu otvorena glasačka mesta pa do završetka procesa. Naše ekipe biće na punom raspolaganju za intervenisanje u slučaju bilo kakvog iznenadjenja na električnoj mreži.

Ako sve bude išlo prema našim planovima, i na ovim izborima biće stabilno snabdevanje električnom energijom, pošto smo uradili sve pripreme obezbedivši potrebnu električnu energiju za pokrivanje potreba. Kao dodatna mera, instalirali smo hitne baterije u svim glasačkim mestima, koje se mogu koristiti u slučaju potrebe. Osim ovoga, imaćemo na raspolaganju i mobilne generatote koji će bitit poslati u svakom glasačkom centru u slučaju nekog iznenadjenja biće stavljene u upotrebi u svakom glasačkom centru.

Sigurno, racionalno i pažljivo korišćenje električne energije je veoma važno za dobrobit sistema. Korišćenje alternativnih oblika za grejanje, tamo gde ima mogućnosti i isključenje nepotrebne opreme je jedna dobra mogućnost, koja bi nam olakšala rad u izvršavanju naših zadataka i pružanje što kvalitetnijih usluga.

Naglašavamo da će i Dispečerski Centar KEDS-a biti u punoj pripravnosti na dan kada se održavaju izbori, odakle se nadgleda mreža u realnom vremenu preko Kosovanet. Ovaj centar će raditi sa dodatnim kapacitetima sve dok ulaganja KEDS-a godinama u digitalizaciji mreže ne omoguće daljinsko upravljanje preko sistema SCADA.

Sa dodatnim kapacitetima će raditi i Pozivni centar, koji prima u realnom vremenu svaki telefonski poziv ili informaciju od potrošača i gradjana koja se tiču električne energije. U vezi sa ovim, KEDS ohrabruje gradjane da se obrate ovom centru ako vide da nešto nije u redu sa električnom mrežom ili snabdevanjem, dakle da odmah obaveste kompaniju pozivajući na besplatan broj: 0800 791 00.