KEDS Akademija otvara svoja vrata  za devetu generaciju za redom pozivajući učenike i studente javnih univerziteta i srednjih tehničkih škola na Kosovu da se prijave za program.

Ovaj program je uspostavio i podržava KEDS, dok su predavači na predmetima profesori prestižnog Univerziteta Bogazici iz Turske, kao i stručnjaci KEDS-a, koji su uključeni u relevantne aktivnosti koje se predaju u programu.

Štaviše, već 9 godina, KEDS ima sporazum o saradnji za program KEDS Akademije sa Prištinskim univerzitetom „Hasan Priština“ i Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije na Kosovu.

Svaki student završne godine studija izabranih smerova i učenici srednjih tehničko-stručnih škola mogu postati deo programa KEDS akademije.

Dakle, to je program liderstva za studente Univerziteta u Prištini i tehničko industrialni program za učenike srednjih tehničkih škola u Prištini.

Tokom jedne godine programa KEDS akademije, studenti će pohađati predavanja, kao i obavljati praksu u različitim odeljenjima kompanije.

Na kraju programa, učesnici će biti ocenjeni na osnovu njihovog učinka i u zavisnosti od posvećenosti, nakon završetka programa, uspešni učesnici će imati prilike za zapošljavanje u KEDS-u.

Ovaj program je osvojio nekoliko međunarodnih nagrada u važnim svetskim centrima kao što su Vašington, Pariz i London, a danas nastavlja da bude otvorena vrata mogućnosti za omladinu Kosova.

Do sada je više od 400 studenata i učenika diplomiralo na KEDS akademiji i značajan broj njih radi u KEDS-u, dok su se ostali našli sebe u drugim kompanijama unutar i van Kosova.

KEDS ostaje kompanija posvećena profesionalnom unapređenju kosovske omladine, kroz brojne razvojne projekte u sektoru Korporativne Društvene Odgovornosti (CSR)..