Projekti KEDS-sa
Ime projekta Skini
Investicije 2016
Investicije 2015
Plan razvoja distributivnog sistema, 2014 - 2013
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštaj brojila - Distrikt Uroševca
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštaj Brojila - Distrikt Djakovice
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštaj brojila - Distrikt Gnjilane
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštanje brojila - Distrikt Mitrovice
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštaj brojila - Distrikt Peći
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštanje Brojila - Distrikt Prištine
Pojačavanje Mreže Niskog Napona 2014 – Premeštanje brojila - Distrikt Prizrena
Izgradnja objekata distribucije srednjeg napona za novu trafostanicu 110/10(20) kV Priština 7
Proširenje i pojačavanje distributivne mreže niskog napona 2013
Proširenje i pojačavanje distributivne mreže srednjeg napona 2013
Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00