Zakonodavdstvo

Zakonodavdstvo na snazi
 
Ceo proces rada u KEDS d.d. odvija se oslanjajući se na zakonodavstvu na snazi. Svi registrovani potrošači i oni koji žele da budu redovni potrošači KEDS d.d., mogu se služiti zakonodavstvom koje je na snazi, na osnovu kojeg  KEDS d.d. razmatra i odlučuje na zahteve i žalbe potrošača.

Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00

Zakoni usvojeni od strane Parlamenta Republike Kosova

Zakon o energetici
Zakon o električnoj energiji
Zakon o Energetskom Regulatoru
×

Administrativne Naredbe

Naredba 2008/5 o uzurpiranoj imovini
Naredba 2004/2 o uzurpiranoj imovini
×

Pravila RUE-a (Regulatornog Ureda za Energiju)

Pravilo za rešavanje sporova u Sektoru energije
Pravilo za opšte uslove snabdevanja električnom energijom
Pravilo za priključenje i isključenje potrošača u Sektoru energije na Kosovu
Ostala pravila RUE
×

Procedure i kodeks KEDS d.d.

Procedura za opšte žalbe potrošača
Procedura za identifikaciju i sprečavanje neovlašćenog koriščenja električne energije
Procedura Pozivnog Centra
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za potrošače u domačinstvu
Ugovor o snabdevanju električnom energijom za komercijalne potrošače
Procedura za gašenje računa
Procedura za novi priključak
Privremena Procedura za fakturisanje i čitanje potrošača
Kodeks merenja Operatera Distribucije
Kodeks Distribucije OSD
Kodeks Ponašanja i Etike / KEDS Etički Kodeks
Kodeks rada za prilaz na zemlji i zgradama
Metodologija takse za priključenje u distributivnoj mreži
×