Novosti & Dogadjaji
Informacija za radove KOSTT-a u Distriktu Uroševca 08-06-2019

 

 KEDS objašnjava da na osnovu zahteva KOSTT-a i zbog radova ove kompanije na održavanju transformatora  110/35 kV, distrikt Uroševca, gde ulaze Uroševac sa okolinom, Kacanik i Štrpce, imace iskljucenja od dana 10 juni do 17 juna, koja ce zavisiti i od potražnje za elektricnom energijom.

Iskljucenja u apostrofitranim casovima u obaveštenju KOSTT-a mogu biti i tokom ostalih casova ako potražnja za elektricnom energijom je veca, ali može biti i blaža. Ova obaveštenja ce biti neprestano u web- sajtu KEDS-a, www.keds-energy.com.

Prekidi su predvidjeni da budu dvocasovni.


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00