Novosti & Dogadjaji
KEDS mobilizovao iznad 200 radnika za praznik 03-06-2019

KEDS obaveštava da je mobilisao iznad 200 radnika da bi obezbedio što bolje snabdevanje elektricnom energijom prilikom praznika Fiter Bajrama.

Radnici ce intervenisati u što kracem mogucem vremenu širom teritorije zemlje.

Zadnjih dana zemlja se suocavala sa teškim atmosferskim uslovima, koje su prouzrokovale kvarove na elektricnoj mreži. Ekipe su bile na terenu i eliminisali su u što kracem mogucem vremenu sve kvarove. Ali, u nekim odredjenim zonama, padavine su bile veoma naglašene i onemogucavale su brzo pronalaženje kvarova i njihovo eliminisanje.

I sutra su predvidjene atmosferske padavine, zato u ovim uslovima, mobilizacija radnika je neophodna na nacin da svi gradjani imaju jedan što bolji praznik.

KEDS apeluje kod svih gradjana da u slucaju vide neki kvar ili neku anomaliju u elektricnoj mreži da prijave odmah kompaniji na besplatnom telefonskom broju 080079100 ili preko socijalnih mreža i drugim oblicima komuniciranja.

 

 

 

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00