Novosti & Dogadjaji
KEDS pustio u rad prvu liniju mreže 20 kilovolti na Kosovu 21-05-2019

Jedna nova kompletna linija sada ce snabdevati trougao sela Obilica, Prištrine i Podujeva. Radi se o Dalekovodu Breznice, koji je prvi DV 20 kilovolti izgradjen na Kosovu koji je pušten u rad ovih dana.

U dužini iznad 15 kilometara je izgradjena kompletno nova mreža I postavljene su 13 novih trafostanica. Ovaj DV koji proistice iz Mazgita kod Obilica i proizlazi u dva pravca, od sela Prištine u pravcu istoka od onih u Obilicu I Podujeva u pravcu severa.

Od krajnje nove linije Srednjeg napona 20 kV direktno ce imati koristi hiljade stanovnika ovih opština,, koji se nalaze u jednoj brdovito-planinskoj zoni. Ovaj nivo napona se predvidja da pruži mnogo kvalitetnije usluge i smanjice gubitke elektricne energije.

Ranija linija, nasledjena od vremena kada je distribucija bila javna imovina, bila je veoma teškom stanju i mnogo problematicna, pošto je imalo neprestanih problema kada je bilo teških atmosferskih uslova.
Sada, u tom delu sve se promenilo.

Ovaj DV je deo projekta KEDS-a za renoviranje visokog napona i transformisanje mreže 10 kV na onu 20 kV, preko izgradnje novih linija ili totalne rehabilitacije i promene postojecih.

Osim DV Breznica, KEDS je izradio i tri ostala nova DV 20 kV koji ocekuju inauguraciju tokom ovih dana u potpunoj funkciji kao oni u Rudniku,Drenici i Lipljanu.

Prve intervencije su uradjene upravo u najproblematicnijim linijama, koje su cesto padale kao posledica eksternih faktora, narocito onih atmosferskih. Dok, nakon završetka radova na ovim lokacijama, direktno ce imati koristi hiljade potrošaca.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00