Novosti & Dogadjaji
KEDS završio projekte koji snabdevaju 4 hiljade porodica i biznisa Kamenice 28-03-2019

Sa ova dva završena investivna projekta od strane KEDS-a 12 sela ovog dela ce imati kvalitetniju energiju i stabilan napon.

Sa ovom investicijom koristi ce imati 1800 porodica i biznisa od dalekovoda Rogocice i oko 2000 porodica i biznisa od dalekovoda Hogosht. Dakle, direktni korisnici su blizu 4 hiljade potrošaca ili oko 20 hiljade stanovnika ovog dela.

Oni ce sada imati jedan bolji život i biznisi ce imati lakši posao, od nove i moderne mreže primenjena od KEDS-a.

Ove investicije su sa blizine videli i Generalni Direktor KEDS-a, g. Alper Erbas, u društvu sa potpresednikom opštine Kemenice, g. Faton Jakupi.

“Izražavam posebnu zahvalnost za pokazanu podršku od opštine Kamenice. Zahvaljujuci dobroj saradnji koju smo imali, projekti u ovom poddistriktu su ostvareni na vreme. Projekti  Rogocice i Hogošta se mogu smatrati kao najveci projekti u 2018 jer ce koristi imati jedan veliki broj potrošaca”, naglasio je g. Erbas.

Dok potpresednik opštine Kamenica,g. Jakupi, tokom posete terenu izrazio je zadovoljstvo sa radom KEDS-a.

“Uradjeni su dobri radovi od strane KEDS za opštinu Kamenice. Ovo su dva realizovana projekta, potom projekta u Koretinu, radovi u centru grada i ostali projekti. Osoblje KEDS dobro saradjuje prema našim zahtevima”, rekao je potpresednik  Jakupi.

U ova dva projekta su postavljena 4 nova distributivna postrojenja od KEDS-a i izgradjena su dva nova izlaza  10 kV od PS Berivojce, koje se sada nazivaju izlaz Hogošt i izlaz Rogocica. Takodje su postavljene i dve nove trafostanice sa kapacitetom od 160 kVA u selu Grizim i Keršlani.

Prilagodivši se terenu na projektu Rogocice je položeno nova vazdušna linija od 5 km, dok podzemna oko  5.5 km.

I stanovnici govore o koristima koje je dovela ova invasticija. “Struja je ranije bila katrastrofa, bilo je cestih prekida i napon je bio veoma slab. Jedan kvar da se desi u Kostanici ili po planinskim selima, nama je prekidan struja. Sada je uradjena nova veza i sa ovim je stabilizovano stanje kao kod nas i po svim selima”, rekao je Sami Rexhepi, vlasnik restorana ‘Kalaja”u selu Kopernica.  

Tokom primene projekta Hogošt KEDS je instalirao približno 8,5 km vazdušne mreže i 3,6 km podzemne mreže i  3,3 km mreže sa pletenastim kablom kao i betonske stubove.

 To je ucinilo da i stanovnici ovog regiona osete ove promene.

“Ranije, nekada je imalo i nije bilo struje , sada smo zadovoljni. Ali mi smo i redovni u placanju elektricne energije. Šta treba da se plati mi platimo, ne ostajemo dužni državi,” rekla je Radunka Arsic, stanovnica ovog dela.

 


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00