Novosti & Dogadjaji
KEDS izgradio novu liniju Visikog Napona za 40 sela u Šalji Bajgore 13-03-2019

Jedna kompletno nova mreža sada se proteže pored puta koji ide iz Mitrovice u pravcu najviših vrhova Planina Šalje Bajgore.

Nova linija napona 10 kilovolti, pocinje u Šupkovcu i završava se u Bajgori. Ona ce snabdevati elektricnom energijom cetrdeset sela Šalje kao Bare, Vidišic , Rahovo, Žaža, Selac, Bajgora, Kacanol, Kovacica, Vlahi, i dr. Korisnici su iznad 1,700 porodica i biznisa tog dela ili blizu 10,000 stanovnika.

Umesto starih stubova koji nisu zamenjeni sada i 50 godina, postavljeni su podzemni kablovi u dužini od 7 km i ostali deo u novim betonskim stubovima.

Ovo je oduševilo i stanovnike tog podrucja. Oni govore o dobrobiti koju je dovela ova investicija  KEDS-a.

Nazmi Nimani, privremeni prenzioner Trepce, iz sela Reka, Mitrovica, izražava zadovoljstvo sa novom mrežom i kaže da ce sada sve biti u redu.

“Mreža je bila sa drvenim stubovima i one su padale i lomile kada je duvao vetar ili kada je bilo teških atmosferskih uslova. Ta mreža je bila još od pocetka 60-ih godina. Sada smo veoma zadovoljni. Linije su mnogo funkcionalne, dok je sve u redu”.   

 I drugi stanovnik ovog sela, Muhamet Selmani, je zadovoljan sa uslugama KEDS-a.

“Da bilo je intervencija, veoma smo zadovoljni sa novim uslugama koje pruža KEDS i sa novom postavljenom mrežom”. 

Sa ovim projektom je uradjena rekonstrukcija mreže 10kV, izgradnja nove vazdušne i kablovske mreže i izgradjene su dve trafostanice 10/0,4 kV  sa snagom 400 kVA i jedno distributivno postrojenje 10kV. Dužina vazdušne mreže je 12 km, dok kablovske mreže je 7,35 km.

Sada nova mreža omogucava bezbednije i kvalitetnije usluge. Takodje sa realizacijom ovog projekta smanjuju se i tehnicki i komercijalni gubitci na dalekovodu DV 10(20) kV.

Stara mreže je išla preko bregovito –planinskim terenima i zbog toga je bilo veoma teško da se eliminišu problemi u mreži. Sa izgradnjom nove mreže cija trasa je uradjena pored regionalnog puta i omogucice lakši pristup za održavanje.

Izgradnja ove mreže je omogucila odvajanje potrošaca KEDS-a koji su se snabdevali iz elektricne mreže Trepce.


 
Keds Call Center
Online usluge
Related News
Arhiva Novosti & Dogadjaja
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00