Foto Galeria
  • Radovi na terenu
  • Dogadjaji
  • Slike KEDS-a
Polaganje kablova 10 kV u kablovskom kanalu, juli 2016
Postavljanje trafo-stuba u Bubavec, juli 2016
Trafostanica kula pre i nakon montiranja metalnih vrata, juli 2016
Mreza 10 kV sa starim drvenim stubovima i nove betonske, juli 2016
Projekat u Gusavcu-I, I,III, juli 2016
Zamena transformatora u Djakovici- pre i posle, juli 2016
Zamena stuba u Rudniku- pre i posle, juli 2016
Zamena stuba u DV Pozarani- pre i posle, juli 2016
Zamena stubova u selu Bubavec, pre i posle, juli 2016
Zamena stubova u Bubavecu, pre i posle, juli 2016
Zamena ormana NN TS-Raskovci pre i posle, juli 2016
Montiranje linijskog razdvajaca u DV Ponosevci pre i posle, juli 2016
Stanje pre i nakon montiranja linijskog razdvajaca u TS Sh, juli 2016
Stanje mreze 10 kV sa starim drvenim stubovima i posle sa novim betonskim stubovima, juli 2016
Stanje pre I posle zamene kablovskih glava snabdevanja transformatora u strani NN.
Stanje TS pre I posle zamene preopterecene Trafostanice, juni 2016
Stanje trafostanice pre I posle zamene preopterecene Trafostanice
Stanje Trafostanice pre demoliranja stare TS I montiranja nove, juni 2016
Stanje mreže NN pre demontiranja drvenih stubova I nakon montiranja u novim betonskim stubovima, juni 2016
Stanje u mrezi SN pre I posle postavljanja u novim betonskim stubovima, juni 2016
Stanje mreze SN u starim stubovima I nakon postavljanja u betonskim stubovima, juni 2016
Stanje u mrezi SN pre I posle postavljanja u novim betonskim stubovima, juni 2016
Zamena drvenog stuba u projektu NN u Rastavice
Betoniranje temelja metalnog stuba u liniji 35 kV, juni 2016
Stanje trafostanice pre I posle premestanja u Silovo-Gnjilane,jun 2016
Stanje mreze pre demontiranja drvenih stubova I nakon demontiranja stare mreze, juni 2016
Stanje mreze pre I posle instaliranja linijskog odvajaca 10kV, juni 2016
Ekipa odrzavanja tokom revizije mreze SN i NN, juni 2016
Tokom montiranja mreze SN i Nn u novim betonskim stubovima, juni 2016
Stanje trafostanice pre I posle premestanja u Babaj Boke-Djakovica, juni 2016
Mreza NN pre demontiranja oštecenog drvenog stuba, juni 2016
Ekipa odrzavanja radeci na izgradnji segmenta 10 kv Penuh u DV 10 kV Sela, juni 2016
Ekipa odrzavanja radeci na projektu MMO u Vucitrn, juni 2016
Stanje u trafostanici stub nakon postavljanja ormana u projektu Montiranja ormana NN kod komercijalnih potrosaca, maj 2016
Montiranje novih stubova u DV 10 kV Klokot-novi ogranak 10 kV Skifteraj
Zamena vazdusnog provodnika u mrezi NN vazdusnog kabla , maj 2016
Montiranje mreze NN vazdusnog kabla u novom betonskom stubu, maj 2016
Tokom radova na mrezi u novim stubovima na DV 10 kV Cermjani-novi ogranak 10 kV Grgovci, maj 2016
Montiranje separatora 10kV u trafostanici , maj 2016
Instaliranje vazdusne NN vazdusno kablovskog I demontiranje zastarele mreze sa provodnikom, maj 2016
Ekipa Odrzavanja radeci na montiranju mreze NN kablovsko vazdusni, maj 2016
Montiranje metalnih konzola u DV 10 kV Cermjani-novi ogranak 10 kV Grgovci, maj 2016
Nova TS blind pre I tokom montiranja postrojenja SN I NN, maj 2016
Trafosanica stub pre I posle zamene preopterecenog transformatora, maj 2016
Stanje u mrezi NN pre I posle demontiranja ostecenog drvenog stuba , maj 2016
Stanje u mrezii SN I NN pre I posle montiranja linearnog betonskog stuba , maj 2016
Stanje mreze 10 kV pre I posle zamene ostecenog drvenog stuba, maj 2016
Stanje mreze 10 kV u trafostanici pre I posle zamene preopterecenog transformatora, maj 2016
Postavljanje ormana u Raniluge- pre I posle, april 2016
Regulisanje uzemljenja u Debeldeh, april 2016
Pojacavanje uzemljenja TS-Gergoci , april 2016
Pojacavanje uzemljenja TS-Bardhanic, april 2016
Podizanje stubova u projektu Cermjana- pre I posle, april 2016
Zamena stuba u Trpezi- pre I posle, april 2016
Zamena stuba u Slatini- pre I posle _2, april 2016
Zamena stuba u Pozeran- pre I posle, april 2016
Zamena stuba u Mucivercu- pre I posle, april 2016
Zamena stubova u DV Ugljare- pre I posle, april 2016
Zamena stubova u DV Slatina- pre I posle, april 2016
Zamena stubova u DV Zegra- pre I posle, april 2016
Zamena transformatora u TS Smolica 1, pre I posle, april 2016
Zamena transformatora u TS-Jansiste, pre I posle, april 2016
Zamena transformatora u TS-Drenovci 2 pre I posle, april 2016
Zamena transformatora u TS - Lipovec pre I posle, april 2016
Zamena stuba na DV LP Terpeza, april 2016
Zamena ormana TS Madzaraj pre I posle, april 2016
Zamena ormana TU TS - Seremet pre I posle, april 2016
Podizanje stubova u projektu Skifteraj- pre I posle, april 2016
Merenje uzemljenja zaštite u Debeldeh
Demontiranje dvostruke mreže TS-Morine pre I posle _2, april 2016
Demontiranje dvostruke mreže TS-Morine pre I posle, april 2016
Montiranje linijskog separatora u Žegovcima- pre I posle, april 2016
Projekat Socijalno Osiguranje- mart 2016
Projekat MMO 2014-TS Javori, mart 2016
Projekat Makovca-mart 2016
Zamena stubova u Paralovo- pre i posle, mart 2016
Zamena stubova u DV Cirezi- pre i posle, mart 2016
Zamena stubova u Bresalce- mart 2016
Zamena stubova u Bresalce- pre i posle, mart 2016
Zamena stubova u Pozeran- pre i posle, mart 2016
Zamena ormana u Zlopek- pre i posle, mart 2016
Montiranje betonskog stuba Piskote, pre i posle, mart 2016
Montiranje izolatora pre I posle, mart 2016
Instaliranje kabla ABC – Deve, mart 2016
Premestanje trafoa u TS Skola Ajvalija-pre i posle, mart 2016
Premestanje trafoa u Skifteraj, mart 2016
Remont ormana u Glogovcu- pre i posle, februar 2016
Projekat u Zumu kod Hasa – pre i posle, februar 2016
Projekat GIS, pre i posle, februar 2016
Zamena stuba u Šipašnici 2- pre i posle, februar 2016
Zamena stuba u Mramor I- pre i posle, februar 2016
Zamena stuba u Capar- pre i posle, februar 2016
Zamena ormana u Stubeli- pre i posle, februar 2016
Zamena ormana u Skifteraj- pre i posle, februar 2016
Zamena ormana u Dumnici- pre i posle, februar 2016
Zamena preopterecenog transformatora 630 kVA, pre i posle, februar 2016
Zamena stubova u DV Skivjani pre i posle, februar 2016
Zamena izolatorea DV Dobroši pre i posle, februar 2016
Montiranje separatora DV Kijevo-pre i posle , februar 2016
Zamena stuba u Vragoliji, pre i posle, februar 2016
Zamena transformatora u Ponoshec- pre i posle
Zamena transformatora u e Pacaj- pre i posle
Zamena transformatora u Dobratin- pre i posle
Zamena praznjenja nadnapona - pre i posle
Zamena provodnika u Dejni- pre i posle
Zamena izolatora u DV Ura e Terzive, pre i posle
Zamena transformatora Skivjan- pre i posle
Zamena transformatora Skivjan (Selimaj)- pre i posle
Zamena stuba u Mucivrce- pre i posle
Zamena stuba u Livocu- pre i posle
Zamena stuba u Hogostu- pre i posle
Zamena stuba u Bince-pre i posle
Zamena stuba u Kamenici- pre i posle
Zamena provodnika u Bodrige- pre i posle
Postavljanje stuba u Kranidolu, pre I posle, decembar 2015
Postavljanje linijeu DV Hogoste, Decembar 2015
Regulisanje niskog napona, Novo naselje Kacanik, decembar 2015
Radovi odrzavanja u ul. Wiliam Woker, Urosevac, decembar 2015
Zamena transformatora u Varosu, pre I posle, decembar 2015
Zamena transformatora u Dramjaku, pre I posle, decembar 2015
Zamena stuba u Skifteraj, decembar 2015
Zamena stuba u Resane, pre I posle , decembar 2015
Zamena stuba u DV Hugoste, pre I posle _decembar 2015
Prelaz sa drvene TS na TSS u Ljubavcu,pre I posle, decembar 2015
Demontiranje stuba u Begunce, pre I posle, decembar 2015
Zamena transformatora kod dzamije u Mirosale, decembar 2015
Replacement of overloaded transformer in Gjakove before and after
Postavljanje stuba na Urosevackom Distriktu_novembar 2015
Zamena stuba na Orahovackom Distriktu pre i posle-novembar 2015
Zamena stuba u DV Zegre pre i posle_novembar 2015
Zamena opterecenog transformatora u Malisevu_november 2015
Postavljabnje uzemljenja u Pristini_novembar 2015
Postavljanje celija u Gnjilanu _novembar 2015
Replacement of overloaded transformer in Gjakove before and after_novembar 2015
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ekipa za odrzavanje u Gnjilanu
Montiranje novih metalnih stubova i demontiranje starih stubova na mrezi 35 kV, Djakovica- Zerze (pre &posle)
Montiranje novih i demontiranje starih stubova, Mramor –Slivove(pre&posle)
Montiranje novih i demontiranje starih stubova, Terpeze(pre&posle)
Montiranje novih i demontiranje starih stubova, Lausa(pre&posle)
Zamena transformatora u Vitini _2
Zamena transformatora u Vitini _1
Zamena komora u Kosovom Polju
Premestanje brojila vani (MMO)_Decani_2
Premestanje brojila vani (MMO)_Decani _1
Ciscenje trase u Kodradicu
Ulaganja na mrezi u Zegri_2
Ulaganja na mrezi u Zegri_1
Ulaganje na mrezi u Strpcu_3
Ulaganje na mrezi u Strpcu_2
Ulaganje na mrezi u Strpcu_1
Ulaganja na pristinskoj mrezi _2
Ulaganja na pristinskoj mrezi _1
Postavljanje stuba u Slatini kod Vitine
Radovi u Distriktu Prizrena
Postavljanje ormara NN u TS Alsici
Postavljanje L-profila u DV Perlepnice
Realizacija projekta MMO u Orahovcu
Ciscenje trase u Gnjilanu
Radovi na DV 35kV Klokot - Ladovo _2
Radovi na DV 35kV Klokot - Ladovo _1
Radovi na DV 35kV Gnjilane_ Novo Brdo
Radovi na komorama _ Žur _2
Radovi na komorama _ Zur _1
Stanje nakon montiranja novih stubova na DV 10 kV
Stanje u mrezi nakon revizije kod DV 10 kV
Montiranje novih stubova kod DV 10 kV
Montiranje mreze srednjeg i niskog napona u ugaonom betonskom stubu _ Globare
Montiranje kablovskih povezivanja u Dumnici, Podujevo
Montiranje mreze 10 kV na betonskom stubu
Regulisanje kvarova u mreži _2
Regulisanje kvarova u mrezi _1
Tokom radova u Prekovcu
Demontiranje stubova u Vitini_posle
Demontiranje stubova Vitina_pre
Severoistok Orahovca sa kvalitetnijim uslugama_2
Severoistok Orahovca sa kvalitetnijim uslugama_1
Kicic se novom mrezom_2
Kicic se novom mrezom_1
KEDS duplirao distributivne kapacitete za region Vrina_2
KEDS duplirao distributivne kapacitete za region Vrina_1
KEDS regulisao napon u Lastici kod Gnjilana_3
KEDS regulisao napon u Lastici kod Gnjilana_2
KEDS regulisao napon u Lastici kod Gnjilana_1
KEDS regulise napon za sve potrosace_2
KEDS regulise napon za sve potrosace_1
Od investicije KEDS-a korist ce imati na hiljade potrosaca u Urosevcu_2
Od investicije KEDS-a korist ce imati na hiljade potrosaca u Urosevcu_1
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_Postavljanje osnove i osiguraca _ Batlava
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_Postavljanje osnove i osiguraca _ Luzani
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_regulisanje ormara NN u Stanovcu
Tokom radova u postavljanju stubnih trafostanica u Stanovcu
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_pre i nakon postavljanja osiguraca u TS Slatina_Vitina
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_pre i nakon postavljanja linijskog razvodnika u Kamenici
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_pre i nakon postavljanja ormara u NN _Pristina
Aktivnosti Departmana za Odrzavanje, februar 2015_pre i nakon postavljanja ormara u NN_Livoc
Saniranje 12 stubova u ogranku Kovacice 10 kV Salja_2
Saniranje stuba visokog napona u Smalusi_1
Saniranje stuba visokog napona u Smalusi_2
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _6
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _2
Saniranje 12 stubova u ogranku Kovacice 10 kV Salja_1
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _4
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _6
Saniranje 12 stubova u ogranku Kovacice 10 kV Salja_3
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _1
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _3
Ekipe za regulisanje kvarova na terenu _5
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom februara 2015_3
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom februara 2015_2
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom februara 2015_1
Ekipe KEDS-a tokom saniranja kvarova u teskim vremenskim uslovima_1
Ekipe KEDS-a tokom saniranja kvarova u teskim vremenskim uslovima_3
Ekipe KEDS-a tokom saniranja kvarova u teskim vremenskim uslovima _2
Ekipe KEDS-a tokom saniranja kvarova u teskim vremenskim uslovima_4
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_9
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_8
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_7
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_6
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_5
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_4
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_3
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_2
Redovne aktivnosti odrzavanja tokom januara 2015_1
N/A
N/A
N/A
Saniranje drvenih stubova na ukrstenju Vlahi-Selac_3
Saniranje drvenih stubova na ukrstenju Vlahi-Selac_2
Saniranje drvenih stubova na ukrštenju Vlahi-Selac_1
Tokom radova u demoliranju drvenih stubova, projekat MMO Vragolija Kosovo Polje
Tokom intervencije na otklanjanju kvarova u mrezi 0.4 kV
Postavljanje Razvodnog Postrojenja pred Policijskom Stanicom _Obilic
Tokom radova na montiranju prenaponskih provodnika u mrezi 10 kV
Betoniranje temelja za betonski stub u _Pristini
Tokom montiranja transformatora u novoj trafostanici Lapusnik
Tokom radova na demontiranju starog stuba u naselju Dheu i Bardhe_Gnjilane
Installation of new cubicle which is too old and minimize the causes of failed.
Radovi ne montiranju prenaponskih provodnika u mrezi 10 kV
Tokom radova na eliminisanju kvarova u mrezi 0.4 kV¬_Pristina
Pre i nakon intervencije na eliminisanju kvarova u mrezi 0.4 kV_Pristina
Ispravljanje ugaonog betonskog stuba u mrezi 10 kV_Janjevo
Tokom montiranja transformatora u TS Stub Hala Spotrova _Obilic
Montiranje blindirane-metalne konstrukcije u trafostanici Raskrsnica _ Kosovo Polje
Montiranje kablovskih glava u postrojenjima srednjeg napona u trafostanici Raskrsnica _ Kosovo Polje
Mreza SN i NN montirana na novom nosecem stubu u ul. Rezmi Azemi _Prizren
Naselje Dardanija 8_Stanje vazdušne mreze 0.4 kV nakon postavljanja kabla i nakon montiranja u betonski stub
Mreza 10kV pre i posle montiranja nove metalne konstrukcije u Pogradje_Gnjilane
Stanje mreze nakon premestanja Trafostanice u novu metalnu konstrukciju
Stanje trafostanice pre i posle zamene ormara niskog napona u Bardhosh _Pristina
Linijski razdvajac montiran u DV 10 kV Malisevo_Gnjilane
Stanje mreze 10 kV pre i posle montiranja novog drvenog stuba na DV 10 kV Hogost _razgranjavanje Karanidel _Kamenica
Postavljanje novog stuba u Budriki, LP Klokot_Skifteraj
Postavljanje siguraca za praznjenje u TS Brod, Ðonaj_ Urosevac
Popravak ormara u selu Telacet u Mitrovici
Priprema kablovskih glava _Ðakovica
Ciscenje trase u DV Mramor_Slivovo
Montiranje mreze u novim stubovima konstrukcije u novom DV 10 kV
Sanacija prekinute druge faze u DV LP 35 kV Kolic_Batlava
Prebacivanje transformatora sa drvenog stuba u metalnu konstrukciju
Prebacivanje Vazdusnog DV u podzemni DV Ðakovica 3
Postavljanje novog stuba u DV Mramor_Slivovo
Tokom radova u TSS Guska 1_Ðakovica
Merenje radnog uzemljenja na izlazu Livoce
Postavljanje stuba metalne konstrukcije za montiranje trafostanice
Postavljanje cevi za betonske stubove
Postavljanje i ispravljanje noseceg betonskog stuba u 10kV mrezi
Remont ormara 0.4 kV u trafostanici
Montiranje transformatora iz TS drveni stub portal u TS stubu metalne konstrukcije
Montiranje ormara 0.4 kv u trafostanici
Montiranje izolatora VHD 20 kV u metalnim konzolama
Montiranje podloge osiguraca 0.4 kV
Premestaj mreze 10 kv i 0.4 kV iz ostecenog drvenog stuba u novi betonski stub
Ispravljanje ugaonog betonskog stuba
Demontiranje drvenog stuba tipa piramida
Demontiranje mreze 10 kV iz ostecenog drvenog stuba
Montiranje mreze NN u betonskom stubu
Demontiranje mreze 10 kV iz ostecenog drvenog stuba
Demontiranje mreze 10 kV iz TS sa drvenog stuba tipa portal
Finalizacija dalekovoda u Gadimlju__2
Novi magacin u Mitrovici
Poceli sa radom studenti KEDS Akademije
Radovi na terenu
KEDS sa novim korpama _2
KEDS sa novim korpama _1
Investicuje u dalekovodu _Pec
Meeting with the municipalities _ Kline
Susret u opštini _Suva Reka
Finalizacija dalekovoda u Gadimlju__3
Finalizacija dalekovoda u Gadimlju__1
KEDS ce ocistiti iznad 600 kilometara mreze na celoj teritoriji Kosova_1
KEDS ce ocistiti iznad 600 kilometara mreze na celoj teritoriji Kosova_2
KEDS ce ocistiti iznad 600 kilometara mreze na celoj teritoriji Kosova_3
Novi dalekovod na Peckom Polju_3
Novi dalekovod na Peckom Polju_2
Novi dalekovod na Peckom Polju_1
Na radu_15
Na radu_14
Na radu_13
Na radu_12
Na radu_11
Na radu_10
Na radu_9
Na radu_8
Na radu_7
Na radu_6
At work_5
Na radu_4
Na radu_3
Na radu_2
Na radu _1
Ocitavanje brojila sa rucnim aparatom_1
Ocitavanje brojila sa rucnim aparatom_2
Redovne aktivnosti odrzavanja trafostanica 10/0.4kV_3
Redovne aktivnosti odrzavanja trafostanica 10/0.4kV_2
Redovne aktivnosti odrzavanja trafostanica 10/0.4kV_1
Radovi na odrzavanju u Prizrenskom Distriktu_zamena stuba_3
Radovi na odrzavanju u Prizrenskom Distriktu_zamena stuba_2
Radovi na odrzavanju u Prizrenskom Distriktu_zamena stuba_1
Nova linija za KUCK_2
Nova linija za KUCK
Nova linija za KUCK_3
Pustanje u rad trafostanice TS 10(20)/0.4 kV Vranjevac 7_Pristina_3
Pustanje u rad trafostanice TS 10(20)/0.4 kV Vranjevac 7_Pristina_1
Pustanje u rad trafostanice TS 10(20)/0.4 kV Vranjevac 7_Pristina_2
Veternik_Prikljucenje dva izlaza u PS Pristina 7_5
Veternik_Prikljucenje dva izlaza u PS Pristina 7_4
Veternik_Prikljucenje dva izlaza u PS Pristina 7_3
Veternik_Prikljucenje dva izlaza u PS Pristina 7_2
Veternik_Prikljucenje dva izlaza u PS Pristina 7_1
Montiranje elekticnih brojila na stubovima_selo Bojan _Urosevac_4
Montiranje elekticnih brojila na stubovima_selo Bojan _Urosevac_3
Montiranje elekticnih brojila na stubovima_selo Bojan _Urosevac_2
Montiranje elekticnih brojila na stubovima_selo Bojan _Urosevac_1
Zrze _Insataliranje kutija za brojila na elektricnim stubovima _3
Zrze _Insataliranje kutija za brojila na elektricnim stubovima _2
Prizren_ zamena 630 kVA sa 1000kVA_1
Zrze _Insataliranje kutija za brojila na elektricnim stubovima _1
Saniranje 10kV ostecenog kabla u Prishtini _1
Saniranje 10kV ostecenog kabla u Prishtini_3
PD Podujevo-Zamena TS Hertice (povecanje snage 630 – 1000 kVA)_
PD Podujevo-Zamena TS Hertice (povecanje snage 630 – 1000 kVA)_2
PD Podujevo-Zamena TS Hertice (povecanje snage 630 – 1000 kVA)_1
PD Orahovec zamena 630 kVA sa 1000kVA_3
PD Orahovec zamena 630 kVA sa 1000kVA_2
PD Orahovec zamena 630 kVA sa 1000kVA_1
Revizija trafostanice-dodavanje ulja
Rikonstrukcija mreze niskog napona
Distrikti Djakovice-:montiranje-demontiranje stubova
D.Djakovica: Rasterecenje TS 630kVA I njena zamena sa trafom snage 1000kVA_3
D.Djakovica: Rasterecenje TS 630kVA I njena zamena sa trafom snage 1000kVA_2
D.Djakovica: Rasterecenje TS 630kVA I njena zamena sa trafom snage 1000kVA_1
Pojacavanje provodnika
Realizacija projekta promene transformatora
Premestanje brojila
Zamena stubova
Zamena brojila
Montiranje brojila
Demontiranje-montiranje stuba_Gnjilane
Zamena stubova_Malisevo
Zamena stubova_Dragas
Stanje mreze pre I posle zamene stubova
Zamena transformatora sa snage 630kVA na 1000kVA_Pristina
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_5
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_8
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_7
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_6
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_5
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_4
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_3
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_2
KEDS je podario 420 poklona deci u Kosovu Polju i u Qyshku_1
KEDS ucesnik u Sajmu Rada
Pustena u rad prva centrala sa solarnim panelima
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_7
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_6
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_5
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_4
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_3
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_2
Diplomirala druga generacija KEDS Akademije_1
KEDS Akademija unapredila se novim iskustvima u Turskoj_2
KEDS Akademija unapredila se novim iskustvima u Turskoj_1
KEDS, KESCO i Kosovska Policija su potpisali memorandum razumevanja
Uspeh KEDS Akademije predstavljen u EUCEN u Istanbulu_1
KEDS Akademija – primer za evropske skole
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_9
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_8
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_7
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_6
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_5
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_4
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_3
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_2
Zvanicno je pocelo drugo izdanje KEDS Akademije_1
Ceremonija Stevie Awards_8
Ceremonija Stevie Awards_10
Ceremonija Stevie Awards_9
Ceremonija Stevie Awards_6
Ceremonija Stevie Awards_5
Ceremonija Stevie Awards_4
Ceremonija Stevie Awards_3
Ceremonija Stevie Awards_2
Ceremonija Stevie Awards_1
Poseta u jednoj od laboratorija elektrotehnike u Universitetu Bogazici
Poseta po celoj kompaniji, upoznavanje sa radnim procesom i sistemom rukovodenja kvaliteta
Poseta u kompaniji za sluzbu sa potrosacima
Poseta na Univerzsitetu Bogazici
Osoblje KEDS Academije prima nagrade od strane Generalnog Direktora kompanije Calik Yedas
Prof. Ruhi Kaykayoglu predavajuci pred grupom KEDS Akademije na Univerzitetu Bogazici
Docek od strane g. Mesut Serhat Dinc, Generalni Zamenik Direktora u LIMAK ENERGY, osnivaca progarama KEDS Akademy
Prezentacija Direktora Operiranja u Yedas, upotreba nove tehnologije i poboljsanja u procesu rada od vremena privatizacije
Prezantiranje vaznosti Programa KEDS Akademije od strane Generalnog Direktora g. Nuretin Turkoglu
Prezentacija u kompaniji Calik Yedas, sistemi koji se upotrebljavaju, dostignuca i ciljevi kompanije (SAP)
Investiranje u razvoju novih generacija- jedan od prioriteta kompanije Calik Yedas
Sa g. Nuretin Turkoglu, Generalni Direktor Calik Yedas, u Samsunu
Poseta elektroenergetskih postrojenja u Bursi
Generalni Direktor u Calik Yedas, predstavlja standarde koji se primenjuju u ovoj kompaniji
Poseta u muzeju Kemala Ataturka
KEDS Academy wins four most prestigious international prices_2
Akademija KEDS dobila cetiri prestizne medjunarodne nagrade_1
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_12
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_11
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_10
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_9
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_8
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_7
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_6
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_5
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_4
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_3
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_2
Diplomirali ucesnici prve generacije Akademije KEDS_1
Susret glavnog trenera turske nacionalne ekipe, g. Fatiha Terima, sa studentima KEDS Akademije _1
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _10
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _9
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _8
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _7
Susret glavnog trenera turske Reprezentacije, g. Fatiha Terima, sa g. Mesut Serhat Dinc
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _6
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _5
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _4
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _3
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _2
Prijateljska futbalska utakmica Kosovo-Turska _1
KEDS ucestvuje na forumu o energetici u Tirani _3
KEDS ucestvuje na forumu o energetici u Tirani _2
KEDS ucestvuje na forumu o energetici u Tirani _1
KEDS produbljuje saradnju sa opstinama_3
KEDS produbljuje saradnju sa opstinama _2
KEDS produbljuje saradnju sa opstinama _1
Potpisan sporazum KEDS-Posta Kosova za mogucnost naplate struje u posti _3
Potpisan sporazum KEDS-Posta Kosova za mogucnost naplate struje u posti _2
Potpisan sporazum KEDS-Posta Kosova za mogucnost naplate struje u posti_1
Akademija KEDS-a je zvanicno pocela sa radom _3
Akademija KEDS-a je zvanicno pocela sa radom _2
Akademija KEDS-a je zvanicno pocela sa radom _1
KEDS opremljen novim vozilima_3
KEDS pajiset me vetura te reja _2
KEDS opremljen novim vozilima_1
KEDS je kupio 1000 torbi od zena iz zajednice RAE
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_6
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_5
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_4
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_3
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_2
KEDS odgovorio na akciju davanja krvi_1
KEDS je kupio 1000 torbi od zena iz zajednice RAE_4
KEDS je kupio 1000 torbi od zena iz zajednice RAE_2
KEDS je kupio 1000 torbi od zena iz zajednice RAE_1
Sa jedne futballske utakmice
Fudbalski turnir u KEDS
KEDS obradovao decu iz Krushe _1
KEDS obradovao decu iz Krushe _24
KEDS obradovao decu iz Krushe _3
KEDS i gezoi femijet e Krushes _4
KEDS i gezoi femijet e Krushes _5
KEDS obradovao decu iz Krushe _6
KEDS obradovao decu iz Krushe_7
KEDS obradovao decu iz Krushe _8
Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e thirrjeve: 0800 791 00