• Profil KEDS-a
 • Profil investitora ÇALIK Holding & LIMAK Holding

Služba za Distribuciju Električne Energije na Kosovu d.d. (KEDS), je akcionarsko društvo koje radi na celoj teritoriji Kosova. KEDS d.d. ima ekskluzivnost distribucije električne energije. KEDS d.d. je osnovan 2009 godine, dok je sa svojim operativnim aktivnostima počela 8 Maja 2013, kada je konačno odvojena od EKK d.d.

KEDS d.d. je vlasništvo turskih prestižnih kompanija Çalik Holding i Limak.

KEDS d.d. na osnovu licence iz Regulatornog Ureda za Energiju radi na distribuciji električne energije. Kako bi radio na što efikasniji način kompanija KEDS je podeljena u 7 distrikta sa lokacijama u sedam glavnih gradova Kosova i u 30 poddistrikta, gde su obuhvaćene ostale opštine u zemlji.

KEDS vrši distribuciju električne energije do krajnjeg potrošača, menadžira i održava imovinu na terenu. U sklopu KEDS-a su obuhvaćene linije Srednjeg Napona 35 kV, 20kV,10 kV, 10 kV sa mogućnošću prelaska na 20 kV, 6 kV i 3 kV (kilovolti) zajedno sa odgovarajućim trafostanicama, Trafostanice 35/10 kV/kV, 10(20)/0.4 kV/kV, 10/0.4 kV/kV, 6/0.4 kV/kV, linije Niskog Napona 0.4 kV, kao i iznad 596 hiljada individualnih brojila potrošača.


KEDS upravlja ovom imovinom:

 • Mreža nivoa 35 kV ima jednu dužini od 513 km,
 • Mreža nivoa 10(20) kV ima jednu dužini od 1,878 km
 • Mreža nivoa 10 kV ima jednu dužini od 5,070 km,
 • Mreža nivoa 6 kV ima jednu dužini od 50 km,
 • Mreža nivoa 3 kV ima jednu dužinu od 5 km,
 • Mreža nivoa 0.4 kV ima jednu dužini od 20,024 km,
 • Broj podstanica nivoa 35/10 kV je 44,
 • Broj podstanica nivoa 10(20)/0.4 kV je 2,446
 • Broj podstanica nivoa 10/0.4 kV je 2,865 i
 • Broj trafostanica nivoa 06/0.4 kV je 77. 

 

.
ÇALIK Holding

Čalik Holding, koja je osnovana od Ahmet Čalik, operira u raznim sektorima kao energije, građevina, nekretnine, tekstil, rudnici, finansije I telekomunikacije. Sa oko 31 hiljadu zaposlenih, Čalik Holding operira u 22 razne države, kao u regionu Centralne Azije, Balkana, regionima Srednjeg Istoka i Severne Afrike.

Čalik Holding i kompanije koje sadrže ovu grupu, smatra se kao jedan veoma važan akter u Turskoj ali i u svetu u nekoliko raznih oblasti. U sektoru energije sa Čalik Energija; u distribuciji električne energije sa YEDAŠ, i partneritetu sa KEDS-om i Limak, ARAS EDAS i Kiler; u sektoru gdađevine sa Gap Inšaat, u sektoru nekretnina sa Čalik Gayimekul; u radnicima sa Lidya Madencilik i Polimetal Madencilik; u tekstilu sa Čalik Denim i Gap Pazarlama; u sektoru finansija sa Aktif Bank i Banka Kombetare Tregtare (BKT); kao i u sektoru telekomunikacija sa Albtelekom.

Čalik Holding nastavlja sa naporima i ciljem da pridodaje vrednost u životu ljudi u svakom sektoru i region u kojem operira, preko preduzetništva, racionalne strategije, važnosti koju posvećuje obuvatanju i raznovrsnosti, inovativnim modelima i trajnosti biznisa, kao i investicijama u tehnologiji i ljudskim resursima.


LIMAK Holding

LIMAK Holding je osnovan 1976 godine. Tokom razvijanja ova kompanija se proširila i razvija svoje aktivnosti u nekoliko sektora, obuhvatajući energiju, turizam, cementaru, infrastrukturu, rukovodjenje i funkcionisanje aerodroma, upravljanje lukama, kao i sektor hrane i avio-saobraćaja.

Limak Construction je uspešno završio mnoge projekte u ukupnoj vrednosti od preko 6 milijardi američkih dolara, obuhvatajući aerodrome, luke, autoputeve, hidroelektrane, industrijske fabrike, naftovode i gasovode, kompleks zgrada i hotela. Istovremeno je jedna od najvećih medjunarodnih kompanija za izgradnju rangirana od strane revije Engineering News Record.

Jedna od grana kompanije je i Limak Energy Group, koja je aktivna u čitavom energetskom lancu, obuhvatajući proizvodnju, distribuciju, prodaju i trgovinu električne energije. U svojim strateškim ciljevima, Limak Energy Group nastavlja da razvija nove projekte, u cilju postizanja 5000 megavati proizvodnog kapaciteta. Aktualno, Limak Energy proizvodi sa 5 hidroelektrana, dok do 2014 godine kompanija ima za cilj da pusti u proizvodnji i tri druge nove hidroelektrane. Kompanija je postala lider na tržištu distribucije električne energije, dobijajući tendere za privatizaciju distributivnih kompanija Bogazici i Akdeniz u Turskoj i Kosovskoj Kompaniji za Distribuciji i Snabdevanje Električnom Energijom na Kosovu.

Limak je obuhvaćen u jedan širok spektar energetskih aktivnosti.

Aktivnosti u proizvodnji električne energije:

 • Hidroelektrana Alkumru na reci Dicle-Botan u Sirti sa instaliranim kapacitetom od 266 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od preko 1000 GWh.
 • Hidroelektrana Uzunçayır na reci Munzur u Tunceli sa kapacitetom od 84 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 322 GWh.
 • Hidroelektrana Seyrantepe Dam u toku Peri reke Firat u Elazığ sa punim instaliranim kapacitetom od 59 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 164 GWh.
 • Hidroelektrana Pamuk u toku Pamuk u Mersin, sa kapacitetom od 24 MW i godišnjim proizvodnim kapacitetom od 94 GWh.
 • Hidroelektrana Çal na granici provincije Denizli sa kapacitetom od 2.2 MW i godišnjom proizvodnjom od 12 GWh.
 • Geotermalna Termoelektrana Buharkent sa kapacitetom od 15 MW i godišnjim kapacitetom od 110 GWh.

Limak ima u izgradnji i nekoliko hidroelektrana, kao: Pembelik sa kapacitetom od 30 MW i godišnjom kapacitetom od 405 GWh, Tatar sa kapacitetom od 131 MW i godišnjim kapacitetom od 421 GWh, Kirazlık sa kapacitetom od 45 MW i godišnjim kapacitetom od 150 GWh, kao i to što je dobio tender za privatizaciju termoelektrane na prirodni gas Hamitabat, sa proizvodnim kapacitetom od 1156 MW kao deo investicije, Limak predvidja da ovu termoeletranu transformiše kao naj efikasniju u Tursku.

Distribucija energije

Limak je akcionar u nekoliko distributivnih mreža:

 • UEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Bursa, Balıkesir, Çanakkale and Yalova. Ima 2.7 miliona potrošača i distribuira 10 milijardi kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • ÇEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Yozgat, Sivas and Tokat i ima 725 hiljada potrošača i distribuira 3 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • BEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u evropskom delu Istanbula. Ukupno ima 4.3 miliona potrošača i distribuira 25 milijardi kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • AEDAŞ se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo u provincijama Antalia, Isparta i Budur. ima 1.7 miliona potrošača i distribuira 7.5 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 33% akcija.
 • KEDS se bavi distribucijom i prodajom električne energije na malo na Kosovu. Ima 450 hiljada potrošača i distribuira 5 milijarde kWh. Limak ima u vlasništvu 50% akcija.

Keds Call Center
Online usluge
Održavanje & Planirani prekidi

Informacije o isključenju zbog planiranih radova i održavanju mreže

Projekti KEDS-a

Pronadjite projekte KEDS-a

Slobodna radna mesta

Pronadjite obaveštenje za slobodna radna mesta

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika Privatnosti