Girls TECH është program i zhvilluar në kuadër të KEDS Academy, që ka për qëllim të ngrisë pjesëmarrjen e vajzave të shkollave të mesme në fushën e Teknologjisë Informative, përkatësisht në fushën e programimit

Kush mund të aplikojë?

Vajzat e shkollave të mesme profesionale publike (shkollat teknike) dhe gjimnazet e shkollave të mesme publik, viti i fundit i shkollimit (klasa e 12), nga këto komuna:

 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Podujevës
 • Komuna e Obiliqit
 • Komuna e Fushë Kosovës
 • Komuna e Drenasit.

Nga shkollat e mesme profesionale, të drejtë aplikimi kanë vajzat sipas drejtimit/profilit në vijim:

 1. SHKOLLAT E MESME PROFESIONALE (SHKOLLAT TEKNIKE):
 • Drejtimi Elektroteknikë - Profili Informatikë
 1. GJIMNAZET

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Suksesi në vitin paraprak (me sukses: min. shumë mirë)
 • Shkathtësi të mira në përdorimin e teknologjisë informative
 • Shkathtësi të mira të komunikimit
 • Njohja e gjuhës angleze përparësi

Çka do të përmbajë kurrikula e programit?

Modulet kryesore të programit në këtë kurrikulë janë: Programimi për Web (HTML, CSS, JavaScript, etj), gjuha programuese C#, gjuha programuese SQL, veglat sofware-ike për krijimin e aplikacioneve, etj.

Pse duhet të aplikoni?

Që të fitoni njohuri/ shkathtësi me qëllim të zhvillimit të vazhdueshëm profesional si dhe për integrim më të lehtë në tregun e punës. Një mundësi më shumë në përfitimin e përvojave dhe ekspertizës profesionale. Mundësi për qasje më të lehtë në tregun vendor dhe ndërkombëtar.

Çka ju nevojitet për aplikim?

Formulari i plotësuar i shkarkuar nga web-faqja e KEDS.

Certifikata e notave për vitin paraprak (klasa 11).

Si dhe dëshmi tjera të përshkruara në formularin e aplikimit.

Ku mund të aplikoni?

Në Zyrën Qendrore të KEDS në Bulevardin Bill Clinton Nr. 5 në Prishtinë, ose në e-mail adresën apply@keds-energy.com

Si mund të aplikoni?

Për të aplikuar, luteni të plotësoni formularin e aplikimit të cilin mund ta shkarkoni këtu.

Në aplikim mund të marrin pjesë vetëm vajzat të cilat janë duke e ndjekur kl. e 12 dhe plotësojnë kushtet sipas kritereve më lart.

Kur mbyllet aplikimi?

Aplikimi fillon nga data 5 Prill deri me datë 22 Prill 2022;

Pas aplikimit

Vajzat të cilat plotësojnë kriteret për përzgjedhje hyjnë në garë për të qenë pjesë e programit. Ato do të kalojnë nëpër një proces të vlerësimit si: test me shkrim dhe intervistë. Vajzat të cilat do të tregojnë rezultat pozitiv në testin me shkrim, do të vazhdojnë në intervistë me gojë. Pas fazës së intervistimit vajzat e suksesshme do të konsiderohen pjesë e programit.