Në vitin 2013, atëherë kur filluam operimet në Kosovë, ishim të bindur se për të arritur një transformim të plotë energjetik, krahas kapaciteteve tona profesionale, na nevojitej edhe një balancë e fuqisë punëtore që përballë kësaj sfide duhej të ishte pjesë e këtij objektivi.

Një transformim i tillë elektroenergjetik nuk ishte i lehtë! Se në çfarë gjendje ishte rrjeti elektroenergjetik në atë kohë, e tregojnë shumë faktorë. Kishte ardhur momenti që kompania jonë të jetë pjesë e zgjidhjes. Tranzicioni i rrjetit energjetik- një transformim që u përshpejtua falë gjithëpërfshirjes së madhe teknologjike, detyrimisht u bë nevojë imediate për qëndrueshmërinë e tij.

Sot, kur mbushëm një dekadë operimi në Kosovë, me krenari mburremi se kjo qëndrueshmëri është arritur dhe mbetet garanci e referencë e misionit tonë.

Në përputhje me vlerat dhe kapacitetet tona teknike e profesionale, bashkë me vullnetin e të gjithëve, dëshira për të përmirësuar jetën e njerëzve dhe mjedisin ku jetojnë, nuk është vetëm bindje, por shpreh frymën e asaj që ne e bëjmë, dhe më e rëndësishmja, pse e bëjmë atë.

Puna që arritëm ta bëjmë përgjatë këtyre dhjetë vjetëve përmirësoi besueshmërinë, efikasitetin, qëndrueshmërinë, sigurinë. Përmirësoi shumëçka që ishte e rëndësishme për konsumatorët tanë, për punonjësit, për komunitetin.

E gjithë kjo qe një mundësi unike që protagonistë të ndryshëm të këtij ndryshimi të dëshmojnë profesionalizmin. Ne këtë ua besuam punëtorëve tanë, u dhamë zë atyre që të tregojnë forcën kombëtare përballë energjisë dhe digjitalizimit.

Digjitalizimi i rrjetit energjetik të shpërndarjes, si i tillë, na mundësoi ndërlidhjen totale dhe në kohë reale të rrjetit, njohjen e statusit të çdo nyje, segmenti ose elementi të tij. Mbi të gjitha, na ndihmoi në rritjen e efikasitetit operacional dhe efektivitetit të linjave. Për të mirën e konsumatorit dhe për të mirën e gjithmbarshme. E meqë konsumatori është qëllimi, ndërkaq kapacitetet tona profesionale janë mjeti, ne ofruam një sërë kanalesh për komunikim dhe shërbim ndaj tij.

U bëmë partner i hapur ndaj konsumatorit duke prezantuar e realizuar më shumë se dy mijë projekte, pas të cilëve fshihet një shkallë e lartë gatishmërie e grave dhe burrave të pasionuar në qëllimin tonë të përbashkët e kuptimplotë-një qëllim gjithëpërfshirës me vlera të fuqizuara, siç janë, drejtësia, solidariteti, përkushtimi dhe besnikëria. Ato përfaqësojnë vetëm disa nga vlerat e kompanisë sonë, dhe janë emëruesi ynë i përbashkët që ne t’u përshtatemi kërkesave dhe nevojave të shumta që konsumatorët tanë i patën përgjatë kësaj dekade, e që nuk kaloi pa sfida.

Por, sado që ato u shpërfaqën në kushte e rrethana të ndryshme, shpeshherë edhe emergjente, ne ditëm t’u përballemi atyre sfidave përmes përkthimit në praktikë të kapaciteteve tona: minimizuam humbjet në rrjet, menaxhuam krizën energjetike, menaxhuam punët gjatë pandemisë, zvogëluam ndërprerjet e energjisë elektrike. Jo vetëm pse konsumatorin e kemi obligim edhe moral, përveçse kontraktual, por sepse këto janë vlerat që e karakterizojnë traditën e kompanisë sonë.

Këtij përkufizimi medoemos duhet shtuar edhe angazhimin e të gjithë punëtorëve në të gjitha distriktet tona në Kosovë, të cilët  janë bërë pjesë e kësaj tradite, pa dyshim. Janë bërë pjesë e familjes sonë të madhe që po rritet dita-ditës. Kjo familje, në kuadër të përgjegjësisë sociale, u bë edhe shkollë për kultivimin e shumë gjeneratave që do të jenë dëshmitare të ruajtjes së këtyre vlerave dhe pjesë e pandashme e saj.

E, kapaciteteve tona teknike, profesionale dhe atyre të burimeve njerëzore, bashkë me to edhe cilësisë që e ofrojmë, do t’u mbetemi besnik për një rrugëtim të ri që na pret. Një rrugëtimi, që në dekadën e re do të ndiqet edhe nga trende tjera të energjisë së ripërtëritshme.

Dhjet vjet më vonë ne mëtojmë të ndihmojmë edhe në tranzicionin e energjisë së gjelbër si burim i energjisë së shpërndarë në rrjet. Kjo energji që do të përkojë me rrjetin tonë elektroenergjetik shpërndarës, do të ofrojë siguri në furnizim; do të mundësojë arritjen e trageteve të burimeve të ripërtëritshme dhe ndërveprim të integruar.

Në dekadën e re që po e fillojmë, nuk do të përqendrohemi vetëm në një rrjet të transformuar, por do ta revolucionarizojmë atë duke garantuar një shërbim universal, të besueshëm e cilësor, që përkon me standardet ndërkombëtare, pjesë e të cilave jemi tashmë.