Raporte
Emri i raportit Shkarko
Raporti i Pajtueshmërisë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 2019
Raporti vjetor mbi kohën mesatare për lëshimin e Pëlqimit Elektroenergjetikë - 2019
Raporti i Pajtueshmërisë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 2018
Raporti vjetor mbi kohën mesatare për lëshimin e Pëlqimit Elektroenergjetikë dhe procedurat e kyçjes-2018
Raport mbi kohën mesatare për pranimin e pëlqimit energjetik për kyçje në rrjetin e shpërndarjes të energjisë elektrike
Raporti i Pajtueshmërisë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 2017
Raporti i Pajtueshmërisë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 2016
Raporti i Pajtueshmërisë për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 2015

 

Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë