Projekte KEDS
Emri i projektit Shkarko
Investimet e KEDS në 2016
Investimet e KEDS në 2015
Plani Zhvillimor i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, 2014 – 2023
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Ferizajt
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Gjakovës
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Gjilanit
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Mitrovicës
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Pejës
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Prishtinës
Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve - Distrikti i Prizrenit
Ndërtimi i objekteve shpërndarëse të tensionit të mesem për trafostacionin e ri 110/10(20) kV Prishtina 7
Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit të shpërndarjes të tensionit të ulët 2013
Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit të shpërndarjes të tensionit të mesëm 2013

 

Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë