Politika e Privatësisë

 

Data e hyrjes në fuqi: 04.02.2020

KEDS (“ne”) menaxhon faqen e internetit https://keds-energy.com ("Shërbimi").

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna. Kjo politikë e privatësisë për të gjithë botën mundësohet nga FreePrivacyPolicy.com

Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Termet dhe Kushtet tona, të çasshme nga https://keds-energy.com.

Mbledhja e Informacionit dhe Përdorimi

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të mbledhura

Të dhënat Personale


Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, ne mund të ju kërkojmë që të na jepni disa informacione personale të cilat mund të përdoren për të ju kontaktuar ose identifikuar juve ("Të dhënat personale"). Informacion i Identifikimit Personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

• Adresën e postës elektronike
• “Cookies” dhe të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione se si çaset dhe përdoret Shërbimi ("Të dhënat e përdorimit"). Këto të dhëna mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (p.sh. IP adresa), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit unik të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Gjurmimi dhe të dhënat e “Cookies”

Ne përdorim “cookies” dhe teknologji të ngjashme për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të mbajtur informacione të caktuara.

“Cookies” janë dosje me një sasi të vogël të të dhënave që mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. “Cookies” dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Teknologjitë e përcjelljes gjithashtu të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe ndjekur informacione dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjitha skedarët ose të tregojë kur një “cookie” po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni “cookie”, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të “Cookies” të cilat ne i përdorim:

Sesione të “Cookies”. Ne përdorim sesione të “Cookies” për të operuar Shërbimin tonë.
“Cookie” Preferencë. Ne përdorim “Cookie Preferenca” për të kujtuar preferencat tuaja dhe cilësimet e ndryshme.
“Cookie” të Sigurisë. Ne përdorim “Cookie të Sigurisë” për qëllime të sigurisë.

Përdorimi i të dhënave
“Rreth botës” përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme si:
• Të sigurojë dhe mirëmbajë Shërbimin
• Të ju njoftoj për ndryshimet në Shërbimin tonë
• Për të ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur vendosni ta bëni atë
• Të sigurojë kujdes dhe mbështetje të klientit
• Të sigurojmë analiza ose informacion të vlefshëm në mënyrë që të mund të përmirësojmë Shërbimin
• Për të monitoruar përdorimin e Shërbimit
• Për të zbuluar, parandaluar dhe adresuar çështje teknike

Transferimi i të dhënave

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, mund të transferohen në - dhe mirëmbahen në - kompjuterë të cilët gjenden jashtë shtetit tuaj, krahinës, vendit apo juridiksion tjetër qeveritar, ku ligjet e mbrojtjes së të dhënave mund të ndryshojnë nga juridiksioni i vendit tuaj.

Nëse lokacioni juaj gjendet jashtë Kosovës dhe vendosni të na jepni informacione, ju lutemi vini re se ne i transferojmë të dhënat, përfshirë të dhënat personale, në Kosovë dhe i përpunojmë ato atje.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë i ndjekur nga dorëzimi juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

“Përreth Botës” do të ndërmarr të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet tek një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle adekuate, përfshirë sigurinë të të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

Zbulimi i të Dhënave

Kërkesat ligjore


“Përreth Botës” mund të zbuloj të dhënat tuaja personale në mirëbesim se një veprim i tillë është i nevojshëm për të:
• Përmbushur një detyrim ligjor
• Të ruaj dhe mbrojë të drejtat ose pronën e “Përreth Botës”
• Për të parandaluar ose hetuar veprime të mundshme në lidhje me Shërbimin
• Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
• Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit përmes Internetit, apo një metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj absolute.

Ofruesit e shërbimeve

Ne mund të angazhojmë kompani dhe individë të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimit"), për të ofruar Shërbimin në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimin ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit tonë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për t'i kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë ose përdorin ato për ndonjë qëllim tjetër.

Analitika

Ne mund të përdorim Ofruesit e Shërbimit të Palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Google Analytics është një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google që gjurmon dhe raporton trafik në internet. Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë. Këto të dhëna ndahen me shërbimet e tjera të Google. Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet reklamues. Ju mund të hiqni dorë nga bërja e veprimtarisë tuaj në Shërbim në dispozicion të Google Analytics duke instaluar shtesën e shfletuesit optik të Google Analytics. Shtesa parandalon Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js dhe dc.js) të shkëmbejë informacione me Google Analytics në lidhje me aktivitetet e vizitave. Për më shumë informacion mbi praktikat e privatësisë të Google, ju lutemi vizitoni praktikat e privatësisë të Google tek faqja në internet: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Lidhjet me faqet e tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e palës së tretë. Ne ju këshillojmë të rishikoni Politikën e Privatësisë për çdo ueb faqe që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimi ynë nuk adreson askënd nën moshën 18 vjeç ("Fëmijët").

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme nga kushdo nën moshën 18 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm që Fëmijët tuaj na kanë siguruar të dhëna personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm që kemi mbledhur të dhëna personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ndërmarrim hapa për të hequr atë informacion nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do të ju njoftojmë për çdo ndryshim duke publikuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do të ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të spikatur në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësojmë "datën efektive" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillohet që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato publikohen në këtë faqe.
Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni:

Me email: contactcentre@keds-energy.com


Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë