Audit i brendshëm

 

KEDS ka njësinë e Auditimit të Brendshëm, e cila kujdeset që kompania të jetë profitabile dhe në shërbim të konsumatorëve, por kjo nuk mund të bëhet vetëm. Për çfarëdo sjellje jo të mirë apo veprime të kundërligjshme, si nga punëtorët e kompanisë apo edhe nga qytetarë jo të ndërgjegjshëm, mund të lajmëroni në numrat 038 501701 1161 dhe 038 79 1161 apo me postë elektronike audit@keds-energy.com.

Informata juaj do të trajtohet me besueshmëri.

Keds Call Center
Shërbime online
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00
Politika e Privatësisë
Këshilla për siguri