Lajme & Ngjarje
Draft Metodologjia e taksave për kyçje 13-04-2017

Të nderuar konsumatorë,


Si pjesë e obligimeve tona ndaj ligjeve të ndryshuara në sektorin e energjisë, KEDS ka përgatitur draftin e rishikuar të Metodologjisë se Taksës për Kyçje, e cila specifikon procesin për parashtrimin e kërkesës për kyçje në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, dokumentet e nevojshme, afatet kohore, të drejtat dhe obligimet e të dyja palëve, konsumatorëve dhe Operatorit te Sistemit te Shpërndarjes, si dhe ngarkesat nëse janë te aplikueshme.


Metodologjia është përcjell tek Rregullatori, i cili është duke planifikuar të organizoje një tryeze të hapur për të diskutuar ndryshimet dhe korrigjimet e mundshme përpara se t’i aprovojë atë. Në ndërkohe, në këtë faqe mund të gjeni draft- metodologjinë për komentet tuaja. Vlerësimet dhe komentet tuaja i mirëpresim në adresën elektronike bizline@keds-energy.com


  Shkarko dokumentin
Keds Call Center
Shërbime online
Related News
Arkivi i Lajmeve & Ngjarjeve
Mirëmbajtja e planifikuar e rrjetit

Informata lidhur me ndërprerjet e planifikuara në rrjet

Projektet e KEDS

Projektet e KEDS

Vende të lira të punës

Vende të lira të punës

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike SH.A
Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C
Kosovsko Preduzece za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom D.D
Qendra e Thirrjeve: 0800 791 00