DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 35/01-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Sensor të alarmit dhe të lëvizjes
Lloji i dokumentit: PROCEDURE E KUOTIMIT TË ÇMIMIT
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E KUOTIMIT TË ÇMIMIT
Data e njoftimit: 05.02.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 11.02.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 10.02.2020
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit: 07.02.2020
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 35/01-2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Sensor të alarmit dhe të lëvizjes
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: PROCEDURE E KUOTIMIT TË ÇMIMIT
Data e njoftimit: 05.03.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë pas publikimit të këtij njoftimi
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë