DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 29/01 - 2020
Emërtimi i tenderit: Furnizim me Rele, ndërprerës dhe kufizues
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIMI I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 31.01.2020
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 05.02.2020 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës