DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 264/11 - 2019
Emërtimi i tenderit: LOT 2 Riparimi i kulmit Objekti NS XERXA 35/10 kV /
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 3- PUNE
Lloji i procedurës: KUOTIMI I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 04.11.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 11.11.2019 13:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Visita ne vend: 06.11.2019 11:00
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës