DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 304/12 -2019
Emërtimi i tenderit: Insulator N95 and Cross Arm
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 30.12.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 06.01.2020 13:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 03.01.2020 -13:00
Ankesat te dorezohen deri me: 03.01.2020 -13:00
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës