DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 290/12 - 2019
Emërtimi i tenderit: PhonEX - SUP - 12 (Maintenance and Technical Support)
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1- FURNIZIM
Lloji i procedurës: KUOTIMI I ÇMIMEVE
Data e njoftimit: 24.12.2019
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 30.12.2019 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 27.12.2019 16:00
Ankesat te dorezohen deri me:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : procurement@keds-energy.com
Njoftim për dhënie të kontratës