DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 110/04-2021
Emërtimi i tenderit: Rregullimi I oborrit (kopshtit) te HQ
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-Punë
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 21.04.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 11.05.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 06.05.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 06.05.2021
Tërheqja e Tenderit: 06.05.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 110/04-2021
Emërtimi i tenderit: Rregullimi I oborrit (kopshtit) te HQ
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-Punë
Lloji i procedurës: PROCEDURA E HAPUR
Data e njoftimit: 26.04.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me:  
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për dhënie të kontratës