DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 145/07 -2020 REV01
Emërtimi i tenderit: Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR KONTRATË
Lloji i kontratës: 2 - Shërbim
Lloji i procedurës: PROCEDURA KONKURRUESE ME NEGOCIATA
Data e njoftimit: 08.04.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 19.04.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 16.04.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 13.04.2021
Tërheqja e Tenderit: 15.04.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 145/07 -2020 REV01
Emërtimi i tenderit: Transportimi i transformatorëve, paisjeve dhe materialeve me kran dhe kamion
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PËR VENDIMIN E AK
Lloji i kontratës: 2 - Shërbim
Lloji i procedurës: E HAPUR
Data e njoftimit: 03.02.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender:  
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me:  
Ankesat te dorezohen deri me: 5 ditë pas publikimit të këti njoftimi
Tërheqja e Tenderit:  
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë