DETAJET E TENDERIT
Njoftim per parakualifikim
Njoftim për Kontratë
Kompania(blerësi): KEDS
Nr. i prokurimit: 51/02-2021
Emërtimi i tenderit: Furnizim me printer për shenjëzimin e kabllove (me pjesë rezervë)
Lloji i dokumentit: NJOFTIM PER KONTRATE
Lloji i kontratës: 1-Furnizim
Lloji i procedurës: KUOTIM I ÇMIMIT
Data e njoftimit: 01.03.2021
Afati për dorëzimin e ofertave / dokumenteve për pjesëmarrje në tender: 08.03.2021 14:00
Pyetjet sqaruese do te pranohen deri me: 03.03.2021
Ankesat te dorezohen deri me: 03.03.2021
Tërheqja e Tenderit: 03.03.2021
Dorëzimi i tenderit: ARKIVA E KEDS NË NDËRTESËN KRYESORE TË KEDS - PRISHTINA
Dokumentet e tenderit (kpo dhe st): Shkarko Dokumentet
Për çdo ankesë apo sqarim të adresoheni në : e-mail adresat që i keni të bashkangjitur në Njoftimin për Kontratë
Njoftim për Anulim
Njoftim për dhënie të kontratës